Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Zarząd Koła:

  • Prezes: Lech Woźny
    e-mail: lech.wozny@interia.eu
  • Sekretarz: Sławomir Tomków
  • Skarbnik: Tadeusz Posikata

Komisja Rewizyjna Koła:

  • Przewodniczący: Jerzy Reich
  • Członek: Kazimierz Kucharzak
  • Członek: Ryszard Sobkowiak

Dokumentacja organizacyjna Koła za lata 2011–2015:


Dokumentacja organizacyjna Koła za lata 2016–2020:


Działalność Koła: