Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Spotkania Klubu Zainteresowań PZF „Święty Gabriel”

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu

informuje, że
kwartalne spotkania Klubu Zainteresowań PZF „Święty Gabriel”
odbywają się w sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2
(w pobliżu Starego Rynku)

w godzinach 9.00–12.00

Terminy spotkań w roku 2017:

  • 4 marca 2017
  • 3 czerwca 2017
  • 16 września 2017
  • 2 grudnia 2017

Św. Gabriel