Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

„Poczta Szybowcowa” w Lesznie 8.09.2017 roku

W dniu 8 września 2017 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Szybowcowa” z okazji 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie i 60-lecia I Zjazdu Filatelistów zbieraczy znaczków o motywach religijnych.

Organizatorami „Poczty Szybowcowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu i Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Biura Filatelistyki w dniu 7 lipca 2017 roku.

Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu szybowcem przygotowano 622 przesyłki w tym:

 • przesyłek poleconych: 44 szt. z czego:
  • przesyłek krajowych priorytetowych było 5 szt.
  • przesyłek krajowych ekonomicznych 36 szt.
  • przesyłek zagranicznych priorytetowych 3 szt.
 • przesyłek nierejestrowanych: 578 szt., z czego:
  • przesyłek krajowych było 525 szt., w tym:
   • priorytetowych 7 szt.
   • ekonomicznych 525 szt.
  • przesyłek zagranicznych było 46 szt., w tym:
   • priorytetowych 17 szt.
   • ekonomicznych 29 szt.

Przesyłki dopuszczone do przewozu Pocztą Szybowcową zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „65 LAT KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE 08.09.2017 LESZNO 1” (projekt Sławomir Tomków), a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie, Ewa Kożuchowska, wydała upoważnionemu pilotowi motoszybowca, Waldemarowi Ratajczakowi.

Start motoszybowca z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o nazwie SP-0024 OGAR nastąpił o godzinie 11:25 z załogą w składzie: pilot Waldemar Ratajczak (prezes Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego) i drugi pilot ks. Piotr Tomaszewski (kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie).

Podczas odprawy poczty obecni byli: Prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak, przedstawiciele Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Janusz Jęsiak i Kazimierz Kucharzak oraz pracownicy Poczty Polskiej S.A.: Ewa Kożuchowska i Sławomir Tomków. Podczas odprawy poczty obecne były również media: Dziennik ABC, Telewizja Leszno i Poznań oraz radio ELKA.

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu motoszybowca o godz. 12:30 na lotnisku im. Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy został przekazany przez upoważnionego pilota Waldemara Ratajczaka do najbliższej miejsca lądowania motoszybowca placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy nr 1 w Swarzędzu.

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym Swarzędz 1, z wyróżnikiem CF między dwoma gwiazdkami, oraz stemplem informacyjnym o treści: „POCZTA SZYBOWCOWA PRZEWIEZIONO MOTOSZYBOWCEM SP-0024 OGAR, pilot Waldemar Ratajczak, c.o. pilot Piotr Tomaszewski”.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:

 1. MójZnaczek — znak opłaty pocztowej: 65 lat Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie. W arkuszu 9-znaczkowym były cztery znaczki z wizerunkiem Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej, wykonanego w roku 1927 przez ucznia Jana Matejki, Mariana Szczurowskiego, ukoronowanego papieskimi koronami w 1966 roku przez J.E. Ks. Abpa Antoniego Baraniaka jako wotum wdzięczności za dar chrztu Polski. Kolejne cztery znaczki z wizerunkiem Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej przed pożarem w 1927 r. oraz jeden znaczek z wizerunkiem Romualda Biernackiego, wieloletniego skarbnika koła PZF w Lesznie, zasłużonego działacza Klubu św. Gabriel oraz projektanta znaków pocztowych. Znaczki przygotowane według projektu Andrzeja Giżyńskiego, wydano w nakładzie 91 arkuszy.
 2. Karnety okolicznościowe zawierające 2 kartki okolicznościowe oraz dwa znaczki MójZNACZEK z poczty szybowcowej (nakład 40 szt.). Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny.
 3. Karnety zawierające arkusz wydawniczy MójZNACZEK w nakładzie 30 szt. Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny.
 4. Pocztowe kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej — dwa rodzaje, wydane w nakładzie po 300 sztuk każda o tematyce: 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz 60-lecie Pierwszego Zjazdu Filatelistów Zbieraczy Znaczków o Motywach Religijnych. Projekt kartek przygotował: Lech Woźny.

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Informacje medialne z Poczty Szybowcowej organizowanej 8 września 2017 r. i z 65 lat działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz 60-lecia I Zjazdu Filatelistów zbieraczy znaczków o motywach religijnych w Górce Duchownej ukazały się w:

 • Gazeta ABC
 • Tygodnik „Panorama Leszczyńska”
 • Radio ELKA
 • Telewizja Leszno
 • Telewizja Poznań
 • www.pzfpoznan.pl
 • www.leszno24.pl
 • www.elka.pl
 • www.zgpzf.pl
 • www.tvleszno.pl
 • www.kzp.pl
 • www.otopanorama.pl
opracowanie: Ewa Kożuchowska

Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Spotkanie na lotnisku przed startem motoszybowca Ogar SP-OO24. Od lewej: pilot prof. zw. dr hab. Waldemar Ratajczak, co. pilot ks. Piotr Tomaszewski, prezes Koła PZF w Lesznie Lech Woźny, naczelnik Poczty Leszno 1 Ewa Kożuchowska, prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, skarbnik Koła PZF w Lesznie Tadeusz Posikata
Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Konferencja prasowa przed startem na płcie lotniska w Lesznie
Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Ewa Kożuchowska przekazuje ładunek pocztowy pilotom, upoważnienie odbiera ks. Piotr Tomaszewski
Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak życzy pilotom szczęśliwego lotu
Poczta szybowcowa - Leszno 2017 Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Piloci gotowi do startu z „Pocztą szybowcową” motoszybowcem Ogar SP-0024, od lewej: ks. Piotr Tomaszewski i prof. Waldemar Ratajczak
Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Moment przekazania przesyłki po wylądowaniu na lotnisku w Kobylnicy pod Poznaniem. Najbliższym Urząd Poczty Polskiej znajdował się w Swarzędzu i tam właśnie naczelnik Ewa Kożuchowska przekazała przesyłki do dalszego opracowania, skąd zostały przesłane adresatom
Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Prezes Koła PZF w Lesznie dziękuje pilotowi za wykonanie zadania. Świadkami wydarzenia byli, od lewej: Ewa Kożuchowska, Sławomir Tomków i Tadeusz Posikata (fot. ks. Piort Tomaszewski)
Poczta szybowcowa - Leszno 2017
Na lotnisku w Kobylnicy, od lewej: Tadeusz Posikata, Lech Woźny, Ewa Kożuchowska, ks. Piotr Tomaszewski i prof. Waldemar Ratajczak