Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych
o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel”

Św. Gabriel
Strona internetowa klubu: swietygabriel.pl.tl