Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego

Zarząd Koła:


Migawki z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła
(15 maja 2021 r.)

Koło PZF Poznań-Miasto Koło PZF Poznań-Miasto
Koło PZF Poznań-Miasto Koło PZF Poznań-Miasto
Koło PZF Poznań-Miasto

Zarys historii Koła PZF Poznań-Miasto w latach 1955–1995

(Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, nr 25A, 1995 rok)

Skan z WWF
Skan z WWF
Skan z WWF