Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Szkolenia sędziowskie

10 października 2023 Wiedza w eksponacie w klasie historii poczty, cz. 2 — prelekcja Janusza Manterysa: https://youtu.be/tvlgq-OFB7w
5 września 2023 Wiedza w eksponacie w klasie historii poczty, cz. 1 — prelekcja Janusza Manterysa: https://youtu.be/q6iUzkPFlsA