Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

I Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne — Biedrusko 2014

W dniach 22–23 listopada 2014 roku w Biedrusku koło Poznania odbyło się I Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne, zorganizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Sympozjum naukowe poświęcone było zagadnieniom historii poczty okresu zaborów aż do czasu odzyskania niepodległości. Do udziału w nim zaproszeni zostali znawcy historii poczty tamtego okresu.

Wszyscy uczestnicy Sympozjum otrzymali płytę CD z przedstawionymi w czasie obrad prezentacjami oraz z kilkoma dodatkowym, interesującymi materiałami archiwalnymi. Można je pobrać poniżej (w formie plików PDF).


Płyta CD

Materiały dodatkowe na płycie CD: