Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu

Zarząd Koła:

Koło PZF w Gostyniu powstało 2 maja 1957 roku. Od października 2004 roku nosi imię Wacława Boratyńskiego.

Koło zorganizowało m.in. dwie wystawy krajowe i dwie wystawy okręgowe, wiele ekspozycji i pokazów o zasięgu lokalnym oraz poczty konną i pieszą. Członkowie Koła uczestniczyli w wystawach międzynarodowych, krajowych i okręgowych, uzyskując laury i wyróżnienia. Dwa razy zaprezentowali swe eksponaty na wystawie we Francji.

Na wniosek Koła Poczta Polska wykonała i stosowała kilkadziesiąt kasowników okolicznościowych, a także wprowadziła do obiegu kartki i koperty.

Koło organizowało konkursy dla dzieci i młodzieży. W latach 1960–1961 przy Kole działała poczta młodzieżowa.

Za swą działalność członkowie Koła otrzymali liczne tytuły i wyróżnienia związkowe. W 2009 roku Koło otrzymało Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Filatelistów, a w 2001 roku „Laur Gostynia” — nagrodę przyznawana przez Radę Miejską.Działalność Koła:


Opracowania: