Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego

Prezes
Maciej Kandulski
mkandu@amu.edu.pl
Wiceprezes
Marek Zbierski
zbierski@interia.pl
Sekretarz
Ryszard Prange
ryszprange@wp.pl
Skarbnik
Józef Kopeć
josephk1@wp.pl
Członkowie
 
Andrzej Świdurski
andrzejswidurskimkf@op.pl
 
Jacek Wierzbicki
archeofil@gmail.com
 
Lech Woźny
lech.wozny@interia.eu

Komisja Rewizyjna Okręgu

Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Mirosław JasickiOpiekun Danych Osobowych
Maciej Kandulski
mkandu@amu.edu.pl