Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


II Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne — Porażyn 2015

Sympozjum odbyło się w dniach 17–18 października 2015 roku w Porażynie koło Opalenicy, w pałacu będącym niegdyś własnością gen. Kazimierza Sosnkowskiego, w którym obecnie znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy nadleśnictwa w Grodzisku Wielkopolskim. Zgromadziło się tam ponad 70 filatelistów, aby wysłuchać ośmiu wykładów najlepszych polskich specjalistów poświęconych historii poczty w Prusach i na terenach byłego zaboru pruskiego.

Przebieg Sympozjum w Porażynie przedstawia króciutki (4:34 min) film: https://youtu.be/okVY9tSGj3M.

Podobnie jak w przypadku sympozjum w Biedrusku w 2014 roku, prezentacje przygotowane przez prelegentów znalazły się na płycie CD wydanej przez organizatorów. Można je pobrać, wraz z jednym dodatkowym opracowaniem, poniżej (w formie plików PDF).


Płyta CD

Materiał dodatkowy na płycie CD: