Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2018”

XXII OWF - logo
  • 16 sierpnia wejdą do obiegu trzy beznominałowe kartki okolicznościowe wydane z okazji XXII OWF i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
    Czytaj więcej >>

  • Już wkrótce wejdą do obiegu pierwsze walory (kartki okolicznościowe i datowniki) poświęcone XXII OWF i wiążącym się z nią historycznym rocznicom.
    Czytaj więcej >>
  • XXII OWF - logo Wreszcie możemy zaprezentować ofic­jalne logo Wystawy, zaprojektowane przez znaną wszystkim polskim fila­telistom — Marzannę Dąbrowską.

  • W wyznaczonym Regulaminem XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filate­li­sty­cznej „Poznań 2018” terminie zgło­szono do klas wystawowych lub zaproszono do udziału ogółem 139 eksponatów, w tym 28 eksponatów w klasie literatury. Komitet Organizacyjny Wystawy wystawy dokona analizy poprawności zgłoszeń i przed końcem lipca zawiadomi wystawców o przyjęciu (bądź nie) eksponatu na wystawę.

  • Wystawa zostanie zorganizowana dla uczczenia przypa­dają­cych w tym roku jubileuszy dwóch wiekopomnych wydarzeń: 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

  • XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2018” odbędzie się w dniach od 3 do 7 października 2018 roku w Poznaniu, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy alei Niepodległości 34.

Materiały do pobrania


Gmach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Gmach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
Fot. poznanmojemiasto.com