Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2018”

 • Do pobrania jest już lista wszystkich eksponatów (włącznie z literaturą), które będą prezentowane na XXII OWF w Poznaniu. Niech będzie ona zachętą do przyjazdu do Poznania!
  Czytaj więcej >>

 • Możemy już zaprezentować medal XXII OWF „Poznań 2018” (proj. M. Zbierski).

  XXII OWF - medal Medal będzie jeden dla wszystkich, tzn. nie będzie medali w kolorach złotym, srebrnym i brązowym, ale na rewersie każdego medalu będzie umieszczone nazwisko jego zdobywcy.

 • Znany jest już ramowy plan wydarzeń podczas XXII OWF. Do wystawy zostały jeszcze cztery tygodnie, więc być może zajdą w nim jeszcze pewne drobne korekty i uzupełnienia.
  Czytaj więcej >>

 • Dostępne są już cztery walory filatelistyczne typu „MójZNACZEK” wydane w formie dwóch różnych 9-znaczkowych arkusików. Pierwszy dedykowany jest planowanej na 4 października Poczcie Balonowej. Trzy następne przedstawiają logo Wystawy a ponadto: 1) fragment Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, 2) młodego filatelistę z zaproszeniem na Wystawę oraz 3) balon SP-BPE „Leszno” nad poznańskim ratuszem.
  Czytaj więcej >>

 • 16 sierpnia wejdą do obiegu trzy beznominałowe kartki okolicznościowe wydane z okazji XXII OWF i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  Czytaj więcej >>

 • Już wkrótce wejdą do obiegu pierwsze walory (kartki okolicznościowe i datowniki) poświęcone XXII OWF i wiążącym się z nią historycznym rocznicom.
  Czytaj więcej >>
 • XXII OWF - logo Wreszcie możemy zaprezentować ofic­jalne logo Wystawy, zaprojektowane przez znaną wszystkim polskim fila­telistom — Marzannę Dąbrowską.

 • W wyznaczonym Regulaminem XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filate­li­sty­cznej „Poznań 2018” terminie zgło­szono do klas wystawowych lub zaproszono do udziału ogółem 139 eksponatów, w tym 28 eksponatów w klasie literatury. Komitet Organizacyjny Wystawy wystawy dokona analizy poprawności zgłoszeń i przed końcem lipca zawiadomi wystawców o przyjęciu (bądź nie) eksponatu na wystawę.

 • Wystawa zostanie zorganizowana dla uczczenia przypa­dają­cych w tym roku jubileuszy dwóch wiekopomnych wydarzeń: 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

 • XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2018” odbędzie się w dniach od 3 do 7 października 2018 roku w Poznaniu, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy alei Niepodległości 34.

Materiały do pobrania


Gmach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Gmach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
Fot. poznanmojemiasto.com