Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Materiały do pobrania

XXII OWF - logo

Zgłoszenia do udziału w XXII Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Poznaniu

Zamieszczamy formularze zgłoszeniowe dla eksponatów do wszystkich klas regulaminowych (w tym osobny formularz do klasy literatury filatelistycznej). Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię karty tytułowej (karty z planem eksponatu). Wystawcy dorośli wypełniają także załącznik „Krótki opis eksponatu” (nie dotyczy klasy LIT). Prosimy o nadsyłanie czytelnie wypełnionych zgłoszeń, najchętniej drogą elektroniczną. Termin upływa 10 lipca. Wcześniej nadesłane zgłoszenia ułatwią nam działania organizacyjne.
Informacje szczegółowe znajdują się w regulaminie wystawy.

Formularze zgłoszeniowe: