Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Odznaka Członka Honorowego PZF

Jednym z najwyższych wyróżnień, jakie może otrzymać członek PZF, jest tytuł Członka Honorowego, przyznawany zgodnie z artykułem 13 statutu PZF z 3 czerwca 2012 roku:

  1. Członkiem Honorowym Polskiego Związku Filatelistów może zostać członek zwyczajny, który ma wybitne zasługi dla polskiej filatelistyki.
  2. Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku.
  3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Godnością tą wyróżniono też kilku członków Okręgu Wielkopolskiego. Oto ich lista według kolejności nadania tytułu: