Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Zygmunt Rosiejka

Foto: Zygmunt Rosiejka

Zygmunt Rosiejka (✶8.04.1925 w Jarocinie, ✝8.10.2020 w Poznaniu). Wyższe wykształcenie humanistyczne. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960. Przewodniczący koła zakładowego PZF (1960–1975), następnie członek zarządu Koła do 1996. Członek (1964–1974) i wiceprezes (1974–2002) Okręgu Poznańskiego a następnie Wielkopolskiego PZF. W latach 70. XX wieku członek Komisji Wystaw ZG PZF i długoletni przewodniczący Okręgowej Komisji Wystaw.

Współorganizator i członek komitetów organizacyjnych wielu wystaw filatelistycznych, jak: MWF „Tematica '68”, ŚWF „Polska '73”, XV OWF Poznań '87, ŚWF „Polska '93” i innych. Jako wystawca uzyskał liczne wysokie wyróżnienia medalowe za swój eksponat poświęcony malarstwu europejskiemu. Sędzia konkursowy II klasy.

Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1992), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Poznańskiego PZF” (1985) oraz wieloma innymi odznakami, medalami i licznymi dyplomami przyznawanymi przez PZF. W 1994 XVI Walny Zjazd PZF w Bydgoszczy nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i wieloma odznakami resortowymi, regionalnymi i organizacji społecznych.