Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Tytuł „Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego (do 1993 roku Okręgu Poznańskiego) PZF” przyznaje Walne Zebranie Delegatów Okręgu filatelistom oraz osobom współpracującym, w uznaniu zasług dla filatelistyki wielkopolskiej. To najwyższe wyróżnienie, jakie nadaje nasz Okręg. W 1981 roku godność tę otrzymały dwie osoby, w 1985 — 12 osób, w 1993 — 16 osób, w 2002 aż 23 osoby, w 2006 roku tytuł nadano 13 osobom, w 2011 czterem, a w 2021 roku 11. Poniżej lista (w kolejności alfabetycznej; w nawiasie rok przyznania tytułu) wszystkich 81 „Zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”: