Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Bronisław Jasicki

Foto: Bronisław Jasicki

Bronisław Jasicki (✶7.07.1948 w Poznaniu), długoletni pracownik resortu łączności. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1962 r. jako członek koła młodzieżowego, którego opiekunem był znany filatelista poznański, Bernard Stępczyński (1925–1986). W latach 1966–2001 członek Koła PZF Poznań-Miasto, a od 2001 członek Koła w Swarzędzu. Członek Zarządu Okręgu Poznańskiego, a następnie Wielkopolskiego PZF (1980–2011) i przez trzy kadencje wiceprezes. Członek Komisji Tematycznej Zarządu Głównego PZF przez trzy kadencje i długoletni współpracownik Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. Absolwent pierwszego Studium Filatelistyki przy Zarządzie Głównym PZF (1973). Delegat Okręgu na pięć Walnych Zjazdów PZF (XIII, XIV, XVI, XVII i XVIII). Członek Klubu TEMATICA i członek honorowy Klubu „Św. Gabriel”, z którym współpracuje od 1981.

Od 1963 czynny wystawca, uzyskał wiele wyróżnień medalowych na wystawach w kraju i za granicą za eksponaty „Poznań – filatelistyczne pamiątki z mojego miasta” i „Historia poczty”. Sędzia konkursowy I klasy (1992–2010). Czterokrotnie sędziował na wystawach ogólnopolskich oraz wielokrotnie na wystawach krajowych i okręgowych.

Od 1966 prowadził w wielu okręgach szkolenia, pogadanki i dyskusje na tematy filatelistyczne oraz prelekcje oraz instruktaż w kilkudziesięciu kołach terenowych i podczas wystaw. Przez 12 lat prowadził społecznie poradnię filatelistyczną dla kół młodzieżowych z terenu Wielkopolski. Podczas pracy w poznańskim Pałacu Kultury uzyskał uprawnienia instruktora kultury I stopnia w zakresie filatelistyki. W 1980 był pomysłodawcą „Lupika Ząbka” (w jego postać wcielał się zawodowy estradowiec), który przez kilka lat prowadził imprezy filatelistyczne dla młodzieży i dorosłych.

Nieetatowy doradca dyrektora Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu ds. filatelistyki (1973–2010). Od 1982 aktywnie współpracuje z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jako wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.

Współautor monografii Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce (1993). Należał do współpracowników Encyklopedii filatelistyki (1973). Autor wielu artykułów o tematyce filatelistycznej na łamach „Filatelisty”, „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” i lokalnej prasy codziennej.

Za działalność filatelistyczną wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Młodzieżową PZF (1966), Złotą Odznaką Honorową PZF (1979), złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1995), odznakami: „100 lat polskiej filatelistyki”, „75-lecia polskiej filatelistyki”, 50- i 60-lecia PZF oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (1993). W 2006 na XIX Walnym Zjeździe PZF w Lubinie otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Był dwukrotnie nominowany do „Prymusa” w kategorii „Indywidualność roku” (2006 i 2007). Ponadto otrzymał złotą odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności” (1984), Odznakę Honorową m. Poznania (1968) oraz „Za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego” (1985).