Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF przy Spinko sp. z o.o. w Lesznie

Zarząd Koła:

Komisja Rewizyjna Koła:

  • Przewodniczący: Krzysztof Kołodziej
  • Członek: Piotr Płóciniczak

Dokumentacja organizacyjna Koła:


Migawki z działalności Koła PZF przy Spinko
od 23 lutego 2011 do 17 lutego 2016 r.

Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Luty 2011: Członkowie koła PZF Spinko w Lesznie 22.02.2011: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZF Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
16.04.2011: Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu. Koło PZF Spinko w Lesznie reprezentuje prezes Zdzisław Glapiak 16.04.2011: Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu referuje jej przewodniczący, Zdzisław Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
16.04.2011: Nowo wybrany skład Sądu Koleżeńskiego Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu 20.09.2011: Wystawa „Medale ze zbiorów leszczyńskich kolekcjonerów” w 30. rocznicę powołania Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich w Krakowie — długoletni prezes leszczyńskich kolekcjonerów Zbigniew Gryczka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztof Taciak, prezes Koło Spinko w Lesznie Zdzisław Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
11.02.2013: Noworoczne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
23.04.2013: Uroczystość odsłonięcia pomnika „Matkom-Sybiraczkom” przy kościele św. Kazimierza w Lesznie. Prezentowano również indywidualną ekspozycję filatelistyczną „Sybiracy” ze zbiorów Zdzisława Glapiaka
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
3.10.2013: Wystawa „W oczekiwaniu na kanonizację — Jan Paweł II w zbiorach leszczyńskich kolekcjonerów”. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie i Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w „Galerii za Regałami”. Wystawcy: Zdzisław Glapiak, Władysław Napierała i Henryk Mielczarek oraz ks. Paweł Froelich, Krzysztof Taciak i Kazimierz Kucharzak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
7.12.2013: Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu — wybory prezesa Okręgu 25.01.2014: Pożegnanie Anieli Banaszak z Koła PZF Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
1.04.2015: Ekspozycja filatelistyczna „Biblioteka pamięcią ludzkości — echem jej dziejów i świadectwem czasów” w bibliotece III Liceum Ogólnokształcącego, zorganizowana w ramach podsumowania obchodów 70 lat powojennego bibliotekarstwa publicznego. Zdzisław Glapiak prezentuje kartki pocztowe, stemple okolicznościowe w obecności kierowniczki biblioteki Marii Cytryniak ora młodzieży szkolnej
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
12.10.2015: Wernisaż ekspozycji filatelistycznej „Podróże apostolskie papieża Jana Pawła II na znaczkach pocztowych” z kolekcji Marii i Dionizego Danielewiczów z Poznania. Gościem honorowym był bp. Damian Bryl. Organizatorzy: Klub Św. Gabriel, Poznańska Kuria Metropolitalna i Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu. Sekcję Klubu Św. Gabriel w Lesznie reprezentowali m.in. Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
4.11.2015: Ekspozycja filatelistyczna „Przyroda świata. 70 lat Nadleśnictwa Piaski”, zorganizowana w Gostyniu. Koło PZF Spinko w Lesznie reprezentował Zdzisław Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
3.12.2015: Otwarcie wystawy „Kartki świąteczne ze zbiorów leszczyńskich kolekcjonerów” w „Galerii za Regałami” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Kartki udostępnił m.in. Zdzisław Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie 17.02.2016: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZF Spinko w Lesznie i obchody 30-lecia Koła. Podsumowano ostatnie pięć lat działalności Koła. Wybrano nowe władze — funkcję prezesa powierzono ponownie Zdzisławowi Glapiakowi

Zaproszenia na pokazy filatelistyczne w latach 2011–2012

Zaproszenie na pokaz Zaproszenie na pokaz
30 czerwca 2011 r. 7 lipca 2011 r.
Zaproszenie na pokaz Zaproszenie na pokaz
12 września 2011 r. 14 września 2011 r.
Zaproszenie na pokaz Zaproszenie na pokaz
20 września 2011 r. 28 października 2011 r.
Zaproszenie na pokaz Zaproszenie na pokaz
5 listopada 2011 r. 4 stycznia 2012 r.
Zaproszenie na pokaz Zaproszenie na pokaz
9 lutego 2012 r. 12 lipca 2012 r.

Migawki z działalności Koła PZF przy Spinko
od 14 maja 2016 do 2020 r.

Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
14.05.2016: Karnet delegata Z. Glapiaka na Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu 14.05.2016: Delegaci na sali obrad w Instytucie Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
14.05.2016: Wyróżnienie dla Z. Glapiaka i wszystkich członków Koła PZF „Spinko” wręcza prezes Zarządu Wielkopolskiego Maciej Kandulski 14.05.2016: Wspólne zdjęcie delegatów na Walne Zebranie Okręgu Wielkopolskiego
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
15.07.2016: Zmarł Edmund Jankowski, były prezes Koła Miejskiego w Lesznie 10.10.2016: Otwarcie wystawy „Listonosz czy doręczyciel — z kart historii poczty na ziemiach polskich” w Gostyniu. Obecni byli m.in. Z. Glapiak i G. Antoniak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
10.10.2016: Otwarcie wystawy „Listonosz czy doręczyciel — z kart historii poczty na ziemiach polskich” w Gostyniu. Na zdjęciu od lewej: M. Gertych, S. Tomków, Z. Glapiak i M. Kandulski 11.03.2017: Spotkanie władz Okręgu Wielkopolskiego PZF z prezesami kół w Domu Kultury „Na Skarpie”. Koło „Spinko” reprezentował Z. Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
3.06.2017: Kartka pocztowa wysłana z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Obchodów 60-lecia Klubu „Św. Gabriel” 10.03.2018: Spotkanie władz Okręgu Wielkopolskiego PZF z prezesami kół w Domu Kultury „Na Skarpie”. Koło „Spinko” reprezentował Z. Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
6.04.2018: Wystawa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu — zaproszenie dla Koła „Spinko” 6.04.2018: Wystawa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu — Koło „Spinko” na wystawie reprezentował Z. Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
6.04.2018: Wystawa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu — Z. Glapiak przy stoisku filatelistycznym 17.09.2018: Członkowie Koła „Spinko” biorą udział w obchodach 79. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Wystawa filatelistyczna zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie pt. „ONI rozpaczą, głodem i śmiercią zasłużyli na obecność pamięci NARODU” — Z. Glapiak i młodzież szkolna na wystawie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
17.09.2018: Członkowie Koła „Spinko” biorą udział w obchodach 79. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.
Z. Glapiak przy tablicy Sybiraków i Pomniku Matki Sybiraczki w Lesznie
26.10.2018: Wystawa filatelistyczna „Tradycja folkloru ludowego na znaczkach pocztowych” w auli Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
26.10.2018: Wystawa filatelistyczna „Tradycja folkloru ludowego na znaczkach pocztowych” w auli Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Lesznie. Autorzy wystawy (od lewej): G. Antoniak (dł€goletni tancerz zespołu „Moraczewo”) i Z. Glapiak. 26.10.2018: Wystawa filatelistyczna „Tradycja folkloru ludowego na znaczkach pocztowych” w auli Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Lesznie. Partnerka G. Antkoniaka do tańca i do zbierania znaczków
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
7.02.2019: Na wystawie filatelistycznej o Stanisławie Wyspiańskim pokazano historyczne zdjęcie zespołów uczniów koła teatralnego działającego przy Technikum Ekonomicznym w Lesznie. Na zdjęciu również Z. Glapiak w szkolnym przedstawieniu „Wesela” S. Wyspiańskiego w maju 1960 roku 9.03.2019: Spotkanie władz Okręgu Wielkopolskiego PZF z prezesami kół w Domu Kultury „Na Skarpie”. Koło „Spinko” reprezentował Z. Glapiak
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
24.04.2019: Uroczyste wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego emisji „Patroni Polski”, które odbyło się w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej 24.04.2019: Uroczyste wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego emisji „Patroni Polski”, które odbyło się w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Koło „Spinko” reprezentował Z. Glapiak, w obecności którego Prymas Polski ks. Wojciech Polak dokonuje pamiątkowego wpisu do kroniki Koła
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
24.04.2019: Uroczyste wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego emisji „Patroni Polski”, które odbyło się w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Fragment plansz zbioru „Wydarzenia z życia kościoła gnieźnieńskiego i miasta Gniezna w perspektywie rocznic” 2020: Pamiątkowy kubek z napisem nawiązującym do Jubileuszu, którym obdarowano członków i sympatyków Koła

Podziękowania dla Koła PZF „Spinko” z lat 2016–2020

Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie