Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF przy Spinko sp. z o.o. w Lesznie

Działalność Koła od 5 września 2001 r. do 4 października 2005 r.


Dokumentacja organizacyjna Koła:


Migawki z działalności Koła
od 5 września 2001 r. do 4 października 2005 r.

Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
9.02.2002: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w sali Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu. Otwarcie zebrania przez prezesa Zarządu Okręgu Bogumiła Ciesielskiego 9.02.2002: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Delegaci kół w sali obrad
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
9.02.2002: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu. Od lewej: R. Wikieł, E. Wielgosz, Z. Glapiak – przewodniczący, F. Witkowski, K. Krawiarz
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
14.03.2002: Odgłosy prasy regionalnej
— „Głos Wielkopolski”
19.03.2002: Odgłosy prasy regionalnej — „ABC”
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
25.04.2002: Odgłosy prasy regionalnej — „Panorama Leszczyńska” 11.05.2002: 40-lecie Koła PZF w Gostyniu i wystawa „Tydzień Kolekcjonera”, na której Z. Glapiak
i L. Skromny prezentowali swoje zbiory.
Od lewej A. Dudek i ks. A. Przybył
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
12.05.2002: Okolicznościowa koperta wydana z okazji 40-lecia Koła PZF przy Politechnice Poznańskiej. Z. Glapiak był na uroczystościach w ramach dotychczasowej współpracy 8.06.2002: Wystawa „Ochrona przyrody”
w Nowym Tomyślu.
Z. Glapiak i L. Skromny przy swoich zbiorach
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
18.10.2002: 50-lecie Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Gratulacje od koleżanek i kolegów z Koła PZF Spinko przekazał Z. Glapiak 18.10.2002: 50-lecie Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Z. Glapiak przy swoim eksponacie „Czerwony Krzyż”
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
18.10.2002: 50-lecie Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
L. Skromny przy swoim eksponacie „Mikołaj Kopernik”
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
15.01.2004: Uroczystości uhonorowania dyplomem najstarszego wiekiem leszczyńskiego filatelisty Romualda Biernackiego z Koła Miejskiego PZF.
W uroczystości uczestniczył Z. Glapiak
2.03.2004: Wystawa Filatelistyczna „Poczta i filatelistyka w dziejach Poznania”. Na zdjęciu H. Czeszelszyk – prezes POZTEL, Trawiński – dyrektor Okręgu Poczty w Poznaniu, Z. Glapiak
i Cz. Jankowski z Leszna
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
2.08.2004: KWF „60. rocznica Powstania Warszawskiego”. Miłe spotkanie z Wiktorem Gronertem, powstańcem i filatelistą, w Mazowieckim Centrum Kultury. Na zdjęciu Z. Glapiak przy ekranach wystawowych 18.01.2005: Podziękowanie od bratniego Koła PZF w Rawiczu
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
Luty 2005: Filateliści z Koła Miejskiego PZF w Lesznie na tzw. spotkaniu czwartkowym, gdzie wymieniali się wiedzą tematyczną. Na jednym z takich spotkań był Z. Glapiak z Koła SPINKO 15.04.2005: Wrocław. Od lewej: prezes J. Śliwa z ZO Wałbrzych, Z. Glapiak i Jan Urbanek z Poznania przy swoich perełkach – listach ze stemplem „Sanitarne” z roku 1831, pochodzących z terenów objętych epidemią cholery
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
18.05.2005: Na wystawie „Totus Tuus” w Gostyniu — wystawcy z Koła PZF SPINKO: L. Skromny
i Z. Glapiak w towarzystwie gospodyni wystawy – Ewy Jankowiak
1.06.2005: Koło PZF SPINKO zmieniło siedzibę – ogólny widok budynku przy ul. Prochownia 25B
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
19.06.2005: KWF „Jubileusz 350-lecia Obrony Jasnej Góry” w Częstochowie. Wyróżnieni: Z. Glapiak, Skrzypek (prezes Koła PZF w Rawiczu)
i J. Dzyr z Leszna
19.06.2005: KWF „Jubileusz 350-lecia Obrony Jasnej Góry” w Częstochowie. Z. Glapiak przy stoisku filatelistycznym na wystawie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
20.06.2005: WF „Wielkiemu Rodakowi” w Muzeum w Lesznie.
Nagrodzeni uczestnicy Koła PZF SPINKO: Z. Glapiak i L. Skromny