Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Okruchy historii Okręgu Wielkopolskiego PZF

PZF

Niniejsze „okruchy” to nie pełna historia Okręgu Wielkopolskiego (Poznańskiego) PZF, a jedynie jej wybrane fragmenty. Te, z których jesteśmy najbardziej dumni i te, dzięki którym nasz Okręg na trwale wpisał się na karty polskiej i światowej filatelistyki.