Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe

We wrześniu 2020 roku z inicjatywy Ryszarda Prange rozpoczął się cykl wirtualnych prelekcji filatelistycznych zatytułowany „Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe”, wykorzystujący do komunikacji darmowe oprogramowanie Zoom. Żeby wziąć udział w takim spotkaniu wystarczy kliknąć w każdorazowo generowany link wejściowy i dalej logować się w systemie.

Kolejne spotkania odbywają się w odstępach tygodniowych lub dwutygodniowych. Każdorazowo jest wysyłane zaproszenie z odpowiednim linkiem wejściowym. Zachęcamy do tworzenia ciekawych prezentacji ze wszystkich dziedzin filatelistyki i przedstawiania ich w ramach „Wielkopolskich Spotkań Szkoleniowych”. Propozycje i zapytania prosimy kierować pod adresem mailowym: ryszprange@poczta.wp.pl.

Prezentacje pokazywane podczas kolejnych spotkań szkoleniowych są nagrywane i udostępniane za pośrednictwem YouTube. Poniżej znajdują się linki do nich.7 maja 2024 Bernard Jesionowski: Pieczęcie lakowe urzędów i pośrednictw pocztowych na obszarze Rzeczypospolitej zajętym w I rozbiorze przez Prusy: https://youtu.be/T3CnOBmyA6Q
10 kwietnia 2024 Janusz Manterys: Cenzury policyjne i paczkowe w Galicji w czasie I wojny światowej: https://www.youtube.com/watch?v=MAHBt35-36o
19 marca 2024 Janusz Bator: Korespondencja wysyłana do oblężonej Twierdzy Przemyśl 1914–1915: https://youtu.be/0iLcJwmJTkI
29 sierpnia 2023 Stefan Jakucewicz: Przesyłki polskich poczt specjalnych morskich: https://youtu.be/9eO31GG99qQ
13 czerwca 2023 Janusz Manterys: Listy galicyjskie 1818–1870. Rodzaje kursów pocztowych i trasy przejazdów: https://youtu.be/SvLADZq1JPA
6 czerwca 2023 Janusz Bator: Korespondencja pocztowa na obszarze Okręgów Generalnych 1918–1921: https://youtu.be/nQV26MrGukw
25 kwietnia 2023 Janusz Bator: Poczty polowe w twierdzy Przemyśl w latach 1914–1915: https://youtu.be/DJP3rhQS0rk
8 listopada 2022 Stefan Jakucewicz: Papier stosowany do produkcji znaczków pocztowych: https://youtu.be/GLeNTnotWR0
22 czerwca 2022 Marcin Wysocki: Mnożenie nowych odmian barwnych na przykładzie polskich znaczków pocztowych — czy to dzielenie włosa na czworo?: https://youtu.be/r3CHItFxWXE
12 kwietnia 2022 Bernard Jesionowski: Epidemia cholery w Gdańsku i okolicy w 1831 roku: https://youtu.be/QaJ8eOfd4JY
1 marca 2022 Janusz Manterys: Austro-Węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej: https://youtu.be/Me2Wnmxtwpo
1 lutego 2022 Stefan Jakucewicz: Staloryt: https://youtu.be/4-Ato9v67zQ
25 stycznia 2022 Marcin Wysocki: Drukarskie elementy graficzne na marginesach znaczków pocztowych: https://youtu.be/4BEq5O7M8Tg
30 listopada 2021 Bernard Jesionowski: Sposoby zamykania korespondencji na terenie Zaboru Pruskiego po 1918 rok. Czy jest to walor filatelistyczny?: https://youtu.be/8Y7tN9STwu4
12 października 2021 Stefan Jakucewicz: Przesyłki pocztowe z polskich statków żeglugi przybrzeżnej tzw. białej floty: https://youtu.be/qRcOPZK-Va0
5 października 2021 Krzysztof Witek: Korespondencja w obozach koncentracyjnych 1933–1945: https://youtu.be/6JuP3pR1jyk
28 września 2021 Janusz Manterys: Poczta na terenach spornych pogranicza polsko-czechosłowackiego w latach 1918–1924: https://youtu.be/xSHJjKZAzys
22 czerwca 2021 Roman Okniński: Dokumentacja pocztowa wojsk powstańczych na Górnym Śląsku 1919–1922 oraz poczt polowych wojsk rozjemczych: https://youtu.be/BxSL17c1xt0
15 czerwca 2021 Janusz Bator: Rozdarte miasto 1939–1941: https://youtu.be/2__ww0UXppM
8 czerwca 2021 Marcin Wysocki: Praktyczne sposoby określania typów i pozycji nadruków dla znaczków Fi 71–72, tzw. wydania gnieźnieńskiego: https://youtu.be/KbND0jSFihg
25 maja 2021 Janusz Bator: Budowa i ocena eksponatów tradycyjnych w świetle regulaminów na przykładzie eksponatu POLSKA 1918–1939&rdquo: https://youtu.be/QhfCklgro_g
18 maja 2021 Krzysztof Piwko: Okupacja słowacka polskiego Spisza i Orawy w latach 1939–1945: https://youtu.be/99zLmW3ZrlA
4 maja 2021 Sławomir Chabros: Korespondencja I Korpusu Polskiego w Rosji 1917–1918 (cz. 2): https://youtu.be/xW35z_POOUE
27 kwietnia 2021 Krzysztof Piwko i Ryszard Prange: Synopsis — krótki opis eksponatu w klasach tradycyjnej, historii poczty i tematycznej: https://youtu.be/TKaCERFjQ94
20 kwietnia 2021 Marcin Wysocki: Zamek w Będzinie — specjalizacja wydania obiegowego z 1946 roku: https://youtu.be/1Ci70oJjh70
13 kwietnia 2021 Janusz Manterys: Stemple unarodowione na Śląsku Cieszyńskim po odzyskaniu niepodległości: https://youtu.be/uz8Al9VF_qA
13 kwietnia 2021 Janusz Manterys: Niemieckie wirniki nadawcy stosowane na ziemiach polskich i ich wykorzystanie w eksponatach tematycznych: https://youtu.be/fRUnmQzZgBQ
30 marca 2021 Stefan Jakucewicz: Poczta morska i Polska poczta morska: https://youtu.be/ysVaM6vxnOk
23 marca 2021 Sławomir Chabros: Legion Puławski i I Korpus Polski w Rosji: https://youtu.be/M6SmxWu1gB8
16 marca 2021 Sławomir Chabros: Poczty polowe obsługujące Legiony Polskie w początkowym okresie działalności: https://youtu.be/gZAmG3nZXtM
2 marca 2021 Janusz Bator: Historia poczty na ziemiach polskich na przykładzie historii poczty w Przemyślu w latach 1850–1900: https://youtu.be/xitfqHvW4tU
23 lutego 2021 Ryszard Zienkiewicz: Historia poczt Gdyni do 1939 roku: https://youtu.be/IvL7bAthcIA
16 lutego 2021 Ryszard Prange: Materiał niefilatelistyczny w eksponatach klasy filatelistyki otwartej: https://youtu.be/cEWG-6ruIcI
9 lutego 2021 Janusz Manterys: Poczta austriacka na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego, cz. 2: https://youtu.be/watch?v=fpvxksjPSp4
2 lutego 2021 Janusz Manterys: Poczta austriacka na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego, cz. 1: https://youtu.be/FDLtdBtkVIg
26 stycznia 2021 Marcin Wysocki: Kiedy kropka staje się kropą — „gorączka” plamkomanii w filatelistyce — fakty i mity: https://youtu.be/3-xP7b3js38
19 stycznia 2021 Janusz Bator: Historia poczty na ziemiach polskich na przykładzie historii poczty w Przemyślu do 1850 roku: https://youtu.be/TWA1J-DiQaA
12 stycznia 2021 Krzysztof Piwko: Budowa zbioru i eksponatu w klasie tradycyjnej: https://youtu.be/8cP2p8q0MxI
29 grudnia 2020 Ryszard Prange: Różnorodność walorów w eksponacie tematycznym: https://youtu.be/ZUvYcSO5cJs
8 grudnia 2020 Janusz Bator: Budowa i ocena eksponatu w klasie historii poczty. Założenia regulaminowe: https://youtu.be/PG6qVgjFWs4
1 grudnia 2020 Jerzy Lehmann: Stemple biletowe związane z Górnośląską Koleją Żelazną: https://youtu.be/mwQhVvSZmbs
24 listopada 2020 Janusz Berbeka, Marcin Wysocki: Fałszerstwa na szkodę poczty – wybrane zagadnienia, z uwzględnieniem aspektów prawnych: https://youtu.be/4d4dZ6t-_xs
17 listopada 2020 Ryszard Prange: Elementy Historii Poczty w eksponacie tematycznym: https://youtu.be/HduNm58U87c
10 listopada 2020 Ryszard Prange: Zasady budowy eksponatu tematycznego: https://youtu.be/Dr9U6yAyHOU
27 października 2020 Krzysztof Piwko: Oczyszczanie (obróbka) stempli: https://youtu.be/BgpTun6SIJ8
20 października 2020 Ryszard Prange: Poprawianie zaawansowanego eksponatu tematycznego: https://youtu.be/45WSIDWAAk0
29 września 2020 Ryszard Prange: Plan eksponatu tematycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu: https://youtu.be/7HW1gbnI5Zg
22 września 2020 Ryszard Prange: Badania tematyczne walorów: https://youtu.be/wXu01rBVp7s