Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Poczta Polska SA dla filatelistów

Okienko filatelistyczne w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17,
czynne jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00
e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885 951 557

Aktualności z 2023 roku

Poczta Polska S.A. prowadzi Twittera. Zachęcamy do propagowania go, udostępniania postów i przekazania informacji na swoim terenie. Profil jest poświęcony filatelistyce tra­dycyjnej i cyfrowej, chociaż ostatnio jest zdominowany przez kryptoznaczki.
Organizowanych jest tam wiele konkursów — obecnie trwa konkurs mający wspomóc sprzedaż kryptoznaczków. Polega on na udostępnianiu swoich kryptoklaserów i po­ka­zy­wa­niu cyfrowych kolekcji znaczków przez użytkowników serwisu nft.poczta-polska.pl/stockbooks oraz oznaczaniu osób.
Filatelistyka Poczty Polskiej na Twitterze >>


Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji 340-lecia odsieczy wiedeńskiej do obiegu wchodzi 1 września 2023 r. kartka okolicznościowa nr 20 w nakładzie 350 szt. emisji: „340-lecie odsieczy wiedeńskiej 12.09.1683 - 12.09.2023”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „340-lecie odsieczy wiedeńskiej 12.09.1683 - 12.09.2023” z datą stosowania 12.09.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Rawicz 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, e-mail: up-rawicz-262462@poczta-polska.pl, tel. 65-545-20-40. Ponadto kartka dostępna też w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji ogłoszonego roku Pawła Edmunda Strzeleckiego do obiegu wchodzi 15.09.2023 r. dwustronna kartka okolicznościowa nr 28 w nakładzie 450 szt. emisji: „Paweł Edmund Strzelecki Patron Szkoły Podstawowej nr 53 w Poznaniu”. Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Rok 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego Pierwszy Polak, który okrążył świat w celach naukowych” z datą stosowania od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. w Filii Urzędu Pocztowego Poznań 41, mieszczącej się przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu e-mail: fup-poznan-311260@poczta-polska.pl, tel. 887-852-820 lub tel. 61-886-57-23. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Wydawnictwa dostępne będą również na stoisku okolicznościowym 15.09.2023 r. w go­dzinach od 16.00 do 19.00, podczas Festynu w Szkole Podstawowej nr 53 w Poznaniu przy ul. Głuszyna 187. Dla wydawnictw dedykowana jest Motocyklowa Poczta specjalna organizowana 6.10.2023 r.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o poczcie motocyklowej >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
28.09.2023 r. wprowadzona jest do obiegu kartka nr 29 w nakładzie 200 szt. emisji: „Poz­nański Kongres Gospodarczy”. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Poznański Kongres Gospodarczy #PKG2023” z datą stosowania 28.09.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
W dniach 28 i 29 września 2023 r. wydawnictwa dostępne będą również na stoisku okolicznościowym w Novotel Poznań Centrum, podczas Poznańskiego Kongresu Gos­po­darczego.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji zorganizowanej wystawy z kolekcji Wojciecha Śmieleckiego do obiegu wchodzi 11.08.2023 r. kartka oko­licz­no­ściowa nr 27 w na­kładzie 450 szt. emisji: „Historia Polskiego Parla­men­ta­ryz­mu”. Kartka dostępna wraz z da­tow­nikiem oko­licz­no­ścio­wym z ha­s­łem: „Historia Polskiego Par­la­men­ta­ryz­mu Prezydent Mia­s­ta Gniezna w latach 1936-1939 Edmund Maćkowiak (1887-1942)” z datą stosowania 12.09.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1 przy ul. Bolesława Chrobrego 36, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06 lub 61-425-46-08. Kartka dostępna będzie również na stoisku okolicznościowym 12.09.2023 r. od godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Gniezno przy al. Reymonta 9-11, podczas otwarcia wystawy biograficzno-filatelistycznej. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Z tej okazji również będzie stosowana nalepka R okolicznościowa w ilości 100 szt. do wyczerpania nakładu oraz zorganizowana zostanie w dniu 12.09.2023 r. Samochodowa Poczta Specjalna.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o okolicznościowej nalepce polecenia >>
Więcej o poczcie samochodowej >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
MójZNACZEK Dla upamiętnienia rocznicy światowej wystawy filatelistycznej Polska'73 19 sierpnia 2023 r. wprowadzona jest do obiegu kartka nr 25 w nakładzie 200 szt. emisji: „50. rocznica otwarcia światowej wystawy filatelistycznej Polska'73”. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „50. rocznica otwarcia światowej wystawy filatelistycznej Polska'73 EXPO­SI­TION PHILATELIQUE MONDIALE POLSKA'73” z datą stoso­wa­nia 19.08.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Dla kartki dedykowany jest MójZNACZEK.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o MójZNACZEK >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji organizowanej Wystawy znaczków z kolekcji Edwina Klessy 11 sierpnia 2023 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 26 w nakładzie 300 szt. emisji: „43. rocznica sierpnia'80”. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Wystawa znaczki poczty podziemnej z lat 1981-89 z kolekcji Edwina Klessy 43. rocznica sierpnia'80 Miejska Biblioteka Publiczna” z datą stosowania 30.08.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Chodzież przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, e-mail: up-chodziez-235634@poczta-polska.pl, tel. 67-282-70-02. Kartka dostępna również na stoisku okolicznościowym w dniu 30.08.2023 r. od godziny 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży, przy al. Tadeusza Kościuszki 32, podczas otwarcia wystawy filatelistycznej.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji 80. Tour de Pologne w 25 lipca 2023 r. wprowadzona jest do obiegu kartka okolicznościowa nr 24 w nakładzie 950 szt. emisji: „80. Tour de Pologne”. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „80. Tour de Pologne TdP” z datą stosowania 29 lipca 2023 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 przy ul. Głogowskiej 17. Ponadto zapraszamy na stoiska okolicznościowe: 29 lipca 2023 r. w Poznaniu, tor samochodowy, ul. Wyścigowa 3, Przeźmierowo; 2 sierpnia 2023 r. w Bielsku Białej, Aleja Armii Krajowej (ZIAD); 3 sierpnia 2023 r. w Katowicach, ul. Korfantego (Spodek); 4 sierpnia 2023 r. w Krakowie, al. Focha (Stadion Cracovii).
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
22 lipca 2023 r. do obiegu wchodzi dwustronna kartka okolicznościowa nr 23 w nakładzie 500 szt. emisji: „Gmina Miasteczko Krajeńskie”. Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny z hasłem: „Gmina Miasteczko Krajeńskie” z datą stosowania od 22 lipca 2023 r. do 21 lipca 2024 r. w Filii Urzędu Pocztowego Wyrzysk, mieszczącej się w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Kościuszki 6, e-mail: fup-miasteczkokrajenskie-542047@poczta-polska.pl, tel. 885-951-832 lub tel. 519-034-651. 22 lipca 2023 r. (sobota) kartka wraz z datownikiem będzie dostępna na stoisku okolicznościowym zorganizowanym podczas Święta Miasteczka Krajeńskiego na boisku sportowym przy ul. Poniatowskiego w Mias­tecz­ku Krajeńskim.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa
21 lipca 2023 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 22 emisji: „Wystrzałowe Pyzdry” w nakładzie 280 szt. Kartka dostępna w Filii Urzędu Pocztowego Września 1 mieszczącej się w Pyzdrach przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a, e-mail: fup-pyzdry-967769@poczta-polska.pl, tel. 887-857-862 lub 61-437-09-09.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa
Z okazji roku Jadwigi Zamoyskiej do obiegu wprowadzona jest w dniu 4.07.2023 r. kartka okolicznościowa nr 21 w nakładzie 350 szt. emisji: „Rok Jadwigi Zamoyskiej”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy FDC z hasłem: „JADWIGA ZAMOYSKA 1831 - 1923” z datą stosowania 4.07.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Kórnik przy ul. Wojska Polskiego 9, e-mail: up-kornik-247351@poczta-polska.pl, tel. 885-870-565 lub 61-898-04-75.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji 420. rocznicy urodzin Jana Jonstona do obiegu wchodzi 3.07.2023 r. kartka okolicznościowa nr 18 w nakładzie 420 szt. emisji: „Jan Jonston - 420. rocznica urodzin Jan Jonston”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „420. rocznica urodzin Jan Jonston” z datą stosowania 3.09.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Szamotuły przy ul. Dworcowej 11, e-mail: up-szamotuly-268084@poczta-polska.pl, tel. 887-852-942 lub 61-293 23 31.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Dodatkowo 3.09.2023 r. organizowana jest Helikopterowa Poczta Specjalna.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o Poczcie Helikopterowej >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji ogłoszonego roku Pawła Edmunda Strzeleckiego do obiegu wchodzi 3 lipca 2023 r. kartka okolicznościowa nr 17 w nakładzie 300 szt. emisji: „Paweł Edmund Strzelecki”. Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Rok 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego Pierwszy Polak, który okrążył świat w celach naukowych” z datą stosowania od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. w Filii Urzędu Pocztowego Poznań 41, mieszczącej się przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu, e-mail: fup-poznan-311260@poczta-polska.pl, tel. 887-852-820 lub tel. 61-886-57-23.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
2.07.2023 r. z okazji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich zostanie wprowadzona kartka okolicznościowa nr 16 w nakładzie 200 szt. emisji: „Polska od Kuchni”. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Polska od Kuchni” z datą stosowania 2.07.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Ostrów Wielkopolski 2 przy ul. Towarowej 3, e-mail: up-ostrowwielkopolski-258163@poczta-polska.pl, tel. 885-920-832. 2 lipca 2023 r. (niedziela) wydawnictwa dostępne będą podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Poczta Polska S.A. ogłasza konkurs na stworzenie pięciu projektów graficznych, które zostaną wykorzystane na znaczkach pocztowych oraz Kryptoznaczkach.

Zaprojektuj znaczek Zaprojektuj znaczki pocztowe i kryptoznaczki!
Stwórz pięć różnych projektów graficznych. Cztery projekty wykorzystamy do wydania tradycyjnych znaczków pocztowych oraz Kryptoznaczków 2.0. Piąty projekt graficzny powinien zostać stworzony z użyciem sztucznej inteligencji. Będzie on wydany wyłącznie w wersji cyfrowej.
Prace konkursowe w formie elektronicznych plików graficznych, zdjęć lub skanów prac wraz z krótkim opisem koncepcji należy kierować na adres e-mail:
biuro@filatelistyka.poczta-polska.pl.
Więcej szczegółów na temat konkursu znajdziecie na stronie nft.poczta-polska.pl. Tam czeka na Was pełen zakres informacji dotyczących konkursu.
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Do obiegu zostały wprowadzone dwie dwustronne kartki: 27.05.2023 r. kartka okolicznościowa nr 14 oraz 31.05.2023 r. kartka okolicznościowa nr 15, obie w nakładzie 300 szt. emisji: „Gmina Wyrzysk”. Dla kartek dedykowany jest datownik ozdobny z hasłem: „Gmina Wyrzysk” z datą stosowania od 27.05.2023 r. do 26.05.2024 r. w Urzędzie Pocztowym Wyrzysk przy ul. Pocztowej 7, e-mail: up-wyrzysk-275906@poczta-polska.pl, tel. 67-286-27-18 lub tel. 519-034-651. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce nr 14 >>
Więcej o kartce nr 15 >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji ogłoszonego roku Pawła Edmunda Strzeleckiego do obiegu wchodzi 15 maja 2023 r. kartka okolicznościowa nr 11 w nakładzie 450 szt. emisji: „Rok Pawła Edmunda Strzeleckiego”. Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Rok 2023 Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego Pierwszy Polak, który okrążył świat w celach naukowych” z datą stosowania od 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. w Filii Urzędu Pocztowego Poznań 41, mieszczącej się przy ul. Głuszyna 136 w Poznaniu e-mail: fup-poznan-311260@poczta-polska.pl, tel. 887-852-820 lub tel. 61-886-57-23. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartkach >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji stulecia podróży Ferdynanda Focha po Polsce do obiegu wchodzi 8 maja 2023 r. dwustronna kartka okolicznościowa nr 13 w nakładzie 750 szt. emisji: „Ferdynand Foch Marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski Przyjaciel odradzającej się Rzeczypospolitej”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Ferdynand Foch. Marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Przyjaciel odradzającej się Rzeczypospolitej” z datą stosowania 8.05.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartkach >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji 420. rocznicy urodzin Jana Jonstona do obiegu wchodzi 22.05.2023 r. kartka okolicznościowa nr 12 w nakładzie 500 szt. emisji: „420. rocznica urodzin Jan Jonston”.
Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „420. rocznica urodzin Jan Jonston” z datą stosowania od 23.05.2023 r. do 31.12.2023 r. w Urzę­dzie Pocztowym Leszno 1, ul. Sło­wiań­ska 26, e-mail: up-leszno-249614 @poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartkach >>
Kartka beznominałowa 14 kwietnia 2023 r. do obiegu wcho­dzi kartka okolicznościowa nr 9 emis­ji: „50 lat XV Turnusu Szkoły Ofi­ce­rów Po­żar­nictwa 1969-1973 Wroc­ław-War­sza­wa” w na­kła­dzie 250 szt. Kartka dostępna w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl.
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa Z okazji 160. rocznicy zwycięskiej Bitwy Powstańców Styczniowych w Pyz­drach do obiegu wchodzi 29.04.2023 r. kartka okolicznościowa nr 10 w nakładzie 300 szt. emisji: 160. rocznica zwycięskiej Bitwy Powstańców Styczniowych. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „1863 Pyzdry 160. rocznica zwycięskiej Bitwy Powstańców Styczniowych” z datą stosowania 29.04.2023 r. stosowany w Filii Urzędu Pocztowego Września 1 mieszczącej się w Pyzdrach przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a, e-mail: fup-pyzdry-967769@poczta-polska.pl, tel. 887-857-862 lub 61-437-09-09. Ponadto kartka dostępna też w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa Z okazji trwającego obecnie Roku Mikołaja Kopernika 21 kwietnia 2023 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 8 w nakładzie 200 szt. emisji: „Rok Mikołaja Kopernika”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543)” z datą stosowania 21.05.2023 r. w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy Od 2.04.2023 r. do 30.04.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Grodzisk Wlkp. oraz od 3.04.2023 r. do 30.04.2023 r. w Urzę­dzie Pocz­towym Kro­to­szyn 1, stoso­wane będą datow­niki ozdob­ne ze zmienną datą stoso­wania z has­łem: „Wielka­noc”.
Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy Od 24.03.2023 r. do 30.04.2023 r. w Urzę­dzie Poczto­wym Ka­lisz 4 oraz w Urzędzie Po­cz­to­wym Leszno 1 sto­so­wa­ne będą datow­niki oz­dob­ne ze zmien­ną datą sto­so­wania z has­łem: „Wielkanoc”.
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
Z okazji 340-lecia traktu pocztowego Warszawa-Toruń-Poznań-Rawicz-Wrocław do obiegu wchodzi 24.03.2023 r. kartka okolicznościowa nr 7 w nakładzie 400 szt. emisji: „40-lecie traktu pocztowego z Warszawy w kierunku Prus i Wrocławia przez Rawicz”. Dla kartki dedykowany jest datownik z hasłem: „340-lecie traktu pocztowego Warszawa-Toruń-Poznań-Rawicz-Wrocław 1683-2023 27 kwietnia” z datą stosowania 27.04.2023 r. w Urzę­dzie Pocztowym Ra­wicz 1, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, e-mail: up-rawicz-262462@poczta-polska.pl, tel. 65-545-20-40. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Dla tych wydawnictw organizowane są poczty kolejowe na trasie: Rawicz-Wrocław oraz na trasie Wrocław-Rawicz.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o Poczcie kolejowej Rawicz-Wrocław >>
Więcej o Poczcie kolejowej Wrocław-Rawicz >>
Datownik okolicznościowy Od 27.03.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Luboń 1, przy ul. Wschodniej 22/19, e-mail: up-lubon-392595@poczta-polska.pl, tel. 885-900-926 sto­so­wa­ny będzie datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „ks. Stanisław Streich Sługa Boży” z datą stosowania od 27.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Więcej o datowniku >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
Z okazji 100-lecia sportu w Rawiczu i 90-lecia koszykówki w Rawiczu do obiegu wchodzi 3.04.2023 r. kartka okolicznościowa nr 4 w nakładzie 250 szt. emisji: „100-lecie sportu w Rawiczu 90-lecie koszykówki w Rawiczu”. Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „100-lecie sportu w Rawiczu 1923-2023 90-lecie koszykówki w Rawiczu 1932-2023” z datą stosowania od 3.04.2023 r. w Urzędzie Pocz­to­wym Rawicz 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, e-mail: up-rawicz-262462@poczta-polska.pl, tel. 65-545-20-40. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
Z okazji 100. rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II Rzeczypospolitej do obiegu wchodzi w dniu 1.03.2023 r. dwustronna kartka okolicznościowa nr 3 w nakładzie 200 szt. emisji: „100. rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II Rze­czy­pos­po­li­tej”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „100. rocznica zakończenia procesu kształtowania granic II RP w niepodległej Polsce 103 lata Kępna w nie­pod­ległej Polsce” z datą stosowania 15.03.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Kępno 1, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, e-mail: up-kepno-245179@poczta-polska.pl, tel. 62-782-26-03. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Z tej okazji organizowana jest w dniu 15.03.2023 r. specjalna poczta rowerowa na trasie: Kępno 1 - Namysłów.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o Poczcie rowerowej >>
Datownik okolicznościowy Od 1.03.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 stosowany będzie datownik oko­li­czno­ściowy z hasłem: „Niezłomny Żołnierz Kościoła, abp Antoni Baraniak (ur. 1 stycznia 1904 w Sebastianowie, zm. 13 sierpnia 1977 w Poznaniu). Antonius Baraniak Eppus Auxiliaris Gnesnensis. Da mihi animas, cætera tolle” z datą stosowania 01.03.2023 r.
Więcej o datowniku >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
Z okazji 385-lecia lokacji Rawicza do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 6 w na­kładzie 250 szt. emisji: „385-lecie lokacji Rawicza”. Dla kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „385-lecie lokacji Rawicza 1638 ●2023 270-lecie budowy Ratusza 1753●2023” z datą stosowania od 01.03.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Rawicz 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, e-mail: up-rawicz-262462@poczta-polska.pl, tel. 65-545-20-40. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
Z okazji 85. rocznicy śmierci ks. Stanisława Streicha do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 2 w nakładzie 800 szt. emisji: „ks. Stanisław Streich Sługa Boży”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „ks. Stanisław Streich (1902 Bydgoszcz - 1938 Luboń) Sługa Boży” z datą stosowania 27.02.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Luboń 1 przy ul. Wschodniej 22/19, e-mail: up-lubon-392595@poczta-polska.pl, tel. 885-900-926. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
Z okazji przypadającego w 2023 roku — Roku Mikołaja Kopernika 20 stycznia 2023 r. do obiegu wchodzi dwustronna kartka okolicznościowa nr 1 w nakładzie 200 szt. emisji: „Kalendarz 2023 Rok Mikołaja Kopernika”. Dla kartki dedykowane są dwa datowniki okolicznościowe z hasłem: „550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543)” z datą stosowania 19.02.2023 r. oraz z hasłem: „Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543)” z datą stosowania 21.05.2023 r. w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl.
Więcej o 1. datowniku >>
Więcej o 2. datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy
Z okazji Chińskiego Roku Królika obchodzonego od 22.01.2023 roku w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557, oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 9 przy ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01, są stosowane datowniki ozdobne ze zmienną datą stosowania od 22 stycznia 2023 r. z hasłem: „Rok Królika”.
Więcej o datownikach >>
Datownik okolicznościowy Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Urzędzie Pocztowym Poznań 9 przy ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01, jest stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 2 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. z hasłem: „Dzień Babci i Dziadka”.
Więcej o datowniku >>
Datownik okolicznościowy Z okazji obchodzonego 6 stycznia Dnia Filatelisty w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557, jest stosowany datownik okolicz­no­ścio­wy z datą stosowania 5 stycznia 2023 r. z hasłem: „Dzień Filatelisty”.
Więcej o datowniku >>

Aktualności z lat 2016–2019

Aktualności z lat 2020–2021

Aktualności z roku 2022

Aktualności z roku 2023