Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Poczta Polska SA dla filatelistów

Okienko filatelistyczne w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17,
czynne jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00
e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885 951 557

Aktualności z 2022 roku

Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy
Z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego stosowane są datowniki okolicznościowe z datą stosowania 27 grudnia 2022 r. z hasłem: „Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego Orzełek Wojsk Wielkopolskich 1919” w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557, oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 9 przy ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01.
Więcej o datownikach >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Archanioła Gabriela patronem Poczty i Filatelistów 5 grudnia 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 51 w nakładzie 250 szt. emisji: „50. rocznica ogłoszenia Archanioła Gabriela patronem Poczty i Filatelistów”. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „50. rocznica ogłoszenia Archanioła Gabriela patronem Poczty i Filatelistów” z datą stosowania 9.12.2022 r. w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji Dnia Kolejarza 23 listopada 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 50 w na­kła­dzie 200 szt. emisji: „Dzień kolejarza”. Kartka dostępna wraz z da­tow­nikiem okolicznościowym z has­łem: „Polskie Dworce Kolejowe Poznań Garbary Dzień Kolejarza” z da­tą stosowania 25.11.2022 r. w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01. Dla wydawnictwa dedykowana jest Poczta Kolejowa na trasie: Poznań dworzec Kolejowy Garbary - Wrocław.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o Poczcie kolejowej >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa 11 listopada 2022 r. do obiegu wchodzą dwie kartki okolicznościowe nr 48 emisji: „Narodowe Święto Niepodległości” w nakładzie 200 szt. oraz nr 49 emisji: „Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej” w nakładzie 400 szt. Kartki dostępne wraz z da­tow­nikiem okolicznościowym z hasłem: „Narodowe Święto Niepodległości Rok Józefa Wybickiego Jeszcze Polska nie zginęła” z datą stosowania 11.11.2022 r. w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
11 listopada 2022 r. kartka okolicznościowa wraz z datownikiem okolicznościowym będą dostępne na stoisku okolicznościowym Poczty Polskiej S.A., na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego przy ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu, w godzinach 11:45–16:00.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce 48 >>
Więcej o kartce 49 >>
Kartka okolicznościowa 31 października 2022 r. do obiegu wcho­dzi kartka okolicznoś­ciowa nr 47 emi­s­ji: „Ratusz w Lesznie edycja jesienna” w na­kła­dzie 200 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Sło­wiań­ska 26, e-mail: up-leszno-­249614@­poczta-pol­ska.pl, tel. 65 529 93 25 oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-­fi­la­telis­tyka@­poczta-­polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa 16 paździer­nika 2022 r. do obiegu wcho­dzi kartka oko­li­cz­nościo­wa nr 46 emis­ji: „Hen­ryk Cza­p­czyk pił­karz, żoł­nierz AK” w nakła­dzie 300 szt. Kartka dostęp­na wraz z da­tow­nikiem oko­licz­no­ściowym z hasłem: „XXII Dzień Papies­ki — Blask Prawdy„ z datą stoso­wania 16.10.2022 r. oraz da­tow­ni­kiem oko­licz­no­ściowym z hasłem: „Henryk Czap­czyk 1922-2010 pił­karz, żoł­nierz AK” z datą stosowania 27.10.2022 r. w Urzę­dzie Pocz­towym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego 7 października 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 38 w nakładzie 500 szt. emisji: „16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego”. Kartka dostępna — wraz z datownikiem okolicznościowym FDC z hasłem: „16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego” — w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
28 września 2022 r. do obiegu wchodzi komplet kartek okolicznościowych nr 39 do nr 45 emisji: „Józef Rufin Wybicki — Pieśń Legionów”, w nakładzie po 200 szt. każda. Sprzedaż kartek tylko w całym zestawie. Kartki dostępne w Urzędzie Pocz­to­wym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.

Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa
Ponadto kartki dostępne są też w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań, email: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. tel. 61-886-55-01, w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno, email: e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06 oraz w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, pl. 20 Października 41, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61-283-01-00. Więcej o kartkach >>

Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa 23 września 2022 r. do obiegu wcho­dzi dwustronna kartka okolicznoś­ciowa nr 37 emis­ji: „V Cross Duathlon im. Szymona Pieczyń­skiego” w na­kła­dzie 500 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Ponadto kartka dostępna jest też w Urzędzie Pocztowym Przygodzice, ul. Wrocławska 54, 63-421 Przygodzice, email: up-przygodzice-261276@poczta-polska.pl, tel. 62-733-61-30 oraz w Urzędzie Pocztowym Ostrów Wlkp. 1, ul. Kolejowa 22, 63-400 Ostrów Wlkp., email: up-ostrowwielkopolski-258156@poczta-polska.pl, tel. 887-854-396.
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy Datownik okolicznościowy
Z okazji ogłoszonego przez Sejm roku 2022 rokiem Józefa Wybickiego oraz 275. rocznicy urodzin Józefa Wybickiego 5 września 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 36 emisji: 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego w nakładzie 650 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06. Po­nad­to kartka dostępna też w Urzędzie Pocz­to­wym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Dla kartki dedykowane są datowniki:
  • w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1 z hasłem: „275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego 1747–1822”, stosowany z datą 29.09.2022 r.
  • w Urzędzie Pocztowym Śrem 1 z hasłem: „Józef Rufin Wybicki urodzony w Będominie zmarł w Manieczkach”, stosowany z datą 29.09.2022 r.
  • w Urzędzie Pocztowym Poznań 9 z hasłem: „Józef Rufin Wybicki herbu Rogala Jeszcze Polska nie zginęła...”, ze zmienną datą stosowania od 29.09.2022 r.
Ponadto z tej okazji dedykowane są również poczty specjalne w dniu 29.09.2022 r.: Poczta Specjalna Konna z UP Gniezno 1 oraz Poczta Specjalna Samochodowa z UP Śrem 1 oraz okolicznościowa nalepka polecenia stosowana od 29.09.2022 r. do wyczerpania nakładu w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1.
Więcej o datowniku z Poznań 9 >>
Więcej o datowniku ze Śrem 1 >>
Więcej o datowniku z Gniezno 1 >>
Więcej o okolicznościowej nalepce polecenia >>
Więcej o Poczcie Samochodowej >>
Więcej o Poczcie Konnej >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa 1 sierpnia 2022 r. do obiegu wchodzi dwustronna kartka okolicznościowa nr 28 emisji: „100 lat LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy” w nakładzie 800 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocz­to­wym Słupca 1, ul. Warszawska 16, 62-400 Słupca 1, e-mail: up-slupca-265461@ poczta-polska.pl, tel. 885-900-536. Po­nad­to kartka dostępna też w Urzędzie Pocz­to­wym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy 1 września 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 35 emisji: „Wojciech Lipoński Dzieje kultury europejskiej” w nakładzie 250 szt. Kartka dostępna wraz z datow­ni­kiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania z hasłem: „165 lat Polskiego Towa­rzys­twa Przyjaciół Nauk”, stosowanym od 21.03.2022 r., w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa


26 sierpnia 2022 r. wchodzą do obiegu dwustronne kartki okoliczno­ściowe nr 30 do nr 34 emisji: „Rok 2022 w Lesznie rokiem Leona Rozpen­dow­skiego” w na­kła­dzie po 220 szt. każda. Sprzedaż kartek tylko w całym zestawie. Kartki dostępne w UP wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania stosowanym od 24.03.2022 r. z hasłem: „2022 w Lesznie Ro­kiem Leona Rozpendowskiego” w Urzę­dzie Pocztowym Leszno 1, ul. Sło­wiań­ska 26, e-mail: up-leszno-249614 @poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25.
Ponadto kartki dostępne też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartkach >>
Kartka okolicznościowa 1 sierpnia 2022 r. do obiegu wcho­dzi kartka okolicznoś­ciowa nr 29 emis­ji: „Ratusz w Lesznie lato” w na­kła­dzie 200 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Sło­wiań­ska 26, e-mail: up-leszno-249614@poczta-pol­ska.pl, tel. 65 529 93 25 oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filate­lis­ty­ka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Z okazji 70-lecia Polskiego Związku Filat­elistów w Lesznie zostały wprowa­dzone do obrotu 30.06.2022 r. trzy kartki okolicz­nościo­we nr 23–25 emisji: „70 lat Pol­skie­go Związku Filate­listów w Lesznie” w nakładzie: nr 23 - 250 szt. oraz nr 24 i nr 25 po 300 szt. każda. Kartki dostęp­ne wraz z datow­nikiem ozdobnym ze zmien­ną datą stoso­wania z hasłem: „70 lat działal­ności Koła Polskie­go Związku Fi­la­te­listów w Lesznie” w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25. .
Ponadto kartki dostępne też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Dla emisji kartek dedykowana jest poczta specjalna szybowcowa organizowana 3.09.2022 r. oraz poczta specjalna balonowa organizowana 8.09.2022 r.
Więcej o kasowniku >>
Regulamin Szybowcowej Poczty Specjalnej>>
Regulamin Balonowej Poczty Specjalnej >>
Więcej o kartkach >>
Więcej o „MójZnaczek” >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa
Z okazji 45. rocznicy Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Budzyniu 15 lipca 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 27 w nakładzie 700 szt. emisji: „45. rocznica Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Budzyniu”. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „45. rocznica Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Budzyniu” w Urzędzie Pocztowym Budzyń, ul. Władysława łokietka 29, 64-840 Budzyń, e-mail: up-budzyn-234231@poczta-polska.pl, tel. 885-900-562.
Ponadto kartka dostępna jest też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
24 czerwca 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 26 emisji: „Orzeł i Krzyż” w nakładzie 1000 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Orzeł Krzyż Park Dzieje Murowana Goślina” z datą stosowania od 24.06.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
24 i 25 czerwca 2022 r. w godzinach wieczornych datownik stosowany będzie na stoisku okolicznościowym w Murowanej Goślinie w Parku Dzieje.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Z okazji organizowanego w Poznaniu Festiwalu Kół Gospo­dyń Wiejskich Polska od Kuchni w Urzędzie Pocztowym Poznań 9 przy ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01, jest stosowany datownik okolicz­no­ściowy z datą stosowania 26.06.2022 r. z hasłem: „Polska od Kuch­ni”. W dniu 26.06.2022 r. w Poznaniu nad Maltą podczas Festiwalu będzie organizowane stoisko okolicznościowe.
Więcej o kasowniku >>
Kartka okolicznościowa Z okazji 50-lecia jubileuszu Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie w dniu 23 czerwca 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 22 emisji: „Złoty jubileusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie” w nakładzie 600 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25 oraz w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji 95-lecia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Wągrowcu 20 czerwca 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 21 w nakładzie 300 szt. emisji: „95 lat Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Wągrowcu”. Kartka dostępna w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa 28 czerwca 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 17 emis­ji: „50 lat Szkoły Oficerów Pożar­nic­twa” w nakładzie 300 szt. Kartka dostępna w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Z okazji Roku Marii Grzegorzewskiej w Urzędzie Pocztowym Poznań 38 przy ul. Grochowskiej 79, e-mail: up-poznan-260530@poczta-polska.pl, tel. 61-886-56-02 lub 885-900-541, jest stosowany datow­nik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 20 maja 2022 r. do 19 maja 2023 r. z hasłem: „50 lat Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzego­rzew­skiej”.
Więcej o kasowniku >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy
Z okazji 20-lecia Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 18 w nakładzie 500 szt. emisji: „20-lecie Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej”. Kart­ka dostępna wraz z datownikiem oko­licz­nościowym z hasłem: „20-lecie Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP” w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy W Urzędzie Pocztowym Poznań 1 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „Koleje Wielkopolskie Łączą Wielkopolskę od 10 lat”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 1.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
Więcej o datowniku >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Z okazji Jubileuszu 65 lat Polskiego Zwią­zku Filatelistów im. Wacława Bo­ra­tyń­skiego w Gostyniu w dniu 30.05.2022 r. do obiegu wchodzą dwie kartki okolicznościowe nr 19 w nakładzie 200 szt. oraz nr 20 w nakładzie 300 szt. emisji: „65 lat Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu”. Kart­ki dostępne wraz z datownikiem oko­licz­nościowym z hasłem: „65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu Po­kaz Filatelistyczny 04.6-02.07.2022 65 PZF”, w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gos­tyń, e-mail: up-gostyn-240974@­poczta-polska.pl, tel. 65 572 05 93. Ponadto kartki do­stęp­ne są też w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartkach >>
Kartka okolicznościowa 10 maja 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 16 emisji: „50-lecie nadania szkole podstawowej w Ry­dz­ynie imienia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich” w nakładzie 800 szt. Kartka dostępna w Filii Urzędu Poczto­wego Leszno 2, mieszczącej się w Ry­dzy­nie, Rynek 5, 64-130 Rydzyna, e-mail: fup-rydzyna-967714@poczta-polska.pl, tel. 885951666. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa 25 kwietnia 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 15 emisji: „Leszno” w nakładzie 300 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25 oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy 8 kwietnia 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 14 emisji: „Solidarni z Ukrainą” w nakładzie 200 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Polska Solidarna z Ukrainą” z datą stosowania od 21.04.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
W dniach 21–22.04.2022 r. organizowana jest Poczta Specjalna „Solidarni z Ukrainą” na trasie Urząd Pocztowy Poznań 2 – Urząd Pocztowy Warszawa 1.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Więcej o poczcie specjalnej >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy 19 kwietnia 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 13 emisji: „Bogarodzica Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej” w nakładzie: 700 sztuk. Kartka dostępna, wraz z datownikiem ozdobnym ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Bogarodzica Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej” z datą stosowania od 23.04.2022 r., w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno 1, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06. W dniach 23.04.2022 r. oraz 24.04.2022 r. zorganizowane będzie stoisko okolicznościowe podczas uroczystości w Gnieźnie przy Katedrze.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa 22 kwietnia 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 12 emisji: „Trzydziestolecie Państwowej Straży Pożarnej” w nakładzie 500 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Z okazji Roku Józefa Wybickiego w dniu 8.04.2022 r. do obiegu wchodzą dwie kartki okolicznościowe nr 9 i nr 10 emisji: „Rok Józefa Wybickiego” w nakładzie 250 szt. każda. Kartki dostępne wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Józef Wybicki 1747-1822 Poczta Rowerowa Manieczki-Będomin” z datą 28.04.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, pl. 20 Października 41, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61 283 01 00.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail:
up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
W dniach od 28.04.2022 r. do 30.04.2022 r. organizowana jest Specjalna Poczta Rowerowa na trasie Manieczki - Będomin.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce nr 9 >>
Więcej o kartce nr 10 >>
Więcej o Poczcie Rowerowej >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie w dniu 1.06.2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 11 emisji: „Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie” w nakładzie 500 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego” z datą 11.06.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji 100-lecia KKS Lech Poznań do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 5 emisji: „100-lecie KKS Lech Poznań” w nakładzie 300 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym FDC z hasłem: „100-lecie KKS Lech Poznań Towarzystwo Sportowe "Liga" Poznań Dębiec” z datą stosowania 19.03.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy Z okazji Roku Józefa Wybickiego w dniu 1.04.2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 8 emisji: „Gmina Rakoniewice 770. rocznica powstania Rakoniewic 360-lecie nadania praw miejskich” w nakładzie 1100 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem ozdobnym z hasłem: „Gmina Rakoniewice 770. rocznica powstania Rakoniewic 360-lecie nadania praw miejskich” ze zmienną datą stosowania od 1.04.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Rakoniewice, ul. Pocztowa 16, e-mail: up-rakoniewice-262381@poczta-polska.pl, tel. 887 853 126. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy W Filii UP Gostyń Poznański 1, mieszczącej się w Borku Wielkopolskim przy ulicy Dworcowej 52, e-mail: fup-borekwielkopolski-972885@poczta-polska.pl, tel. 885-920-656, będzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 11 kwietnia 2022 r. z hasłem: „Borek Wielkopolski 1392 – 2022”.
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji 475. rocznicy nadania miastu Leszno praw miejskich w dniu 1.04.2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 6 emisji: „475. rocznica nadania miastu Leszno praw miejskich” w nakładzie 300 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem ozdobnym z hasłem: „Jubileusz nadania praw miejskich” ze zmienną datą stosowania od 1.03.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65 529 93 25. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa 18 marca 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 7 emisji: „Natalia Rozmus-Esparza” w nakładzie 200 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 oraz w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, e-mail: up-poznan-260385 @poczta-polska.pl, tel. 61 886 55 01.
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa Z okazji 80. rocznicy Akcji Bollwerk w Poznaniu w dniu 18.02.2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 4 emisji: „Akcja Bollwerk'42” w nakładzie 450 szt. Kartka dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „80. rocznica Akcji Bollwerk – Antoni Gąsiorowski »Ślepy Antek« ZWZ-AK” z datą stosowania 20.02.2022 r. w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Datownik okolicznościowy 3.03.2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 3 emisji: „Kazimiera Kinga Dąbrowska” w nakładzie: 200 sztuk. Kartka dostępna, wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „Kazimiera Kinga Dąbrowska (1890–1972) Polska miniaturzystka, malarka, projektantka znaczków Poczty Watykańskiej” z datą stosowania 3.03.2022 r., w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno 1, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61-425-46-06. W dniu 3.03.2022 r. w Starym Ratuszu w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 41a zorganizowane będzie stoisko okolicznościowe o godzinie 12:00 podczas otwarcia wystawy.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Datownik okolicznościowy W Urzędzie Pocztowym Kłodawa, pl. Wolności 9, 62-650 Kłodawa, e-mail: up-klodawa-245843@poczta-polska.pl, tel. 63-272-44-25. będzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 1 marca 2022 r. z hasłem: „Sól Kłodawska Kopalnia Soli »KŁODAWA«”.
Więcej o datowniku >>
Datownik okolicznościowy Z okazji Chińskiego Roku Tygrysa w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557, będzie stosowany datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania od 1 lutego 2022 r. do 22 stycznia 2023 r. z hasłem: „Rok Tygrysa”.
Więcej o datowniku >>
Kartka okolicznościowa 12 lutego 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 2 emisji: „22.02.2022 — wyjątkowa data” w na­kła­dzie 200 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa 25 stycznia 2022 r. do obiegu wchodzi kartka okolicznościowa nr 1 emisji: „Kalendarz 2022” w nakładzie 200 szt. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>

Aktualności z lat 2016–2019

Aktualności z lat 2020–2021

Aktualności z roku 2022

Aktualności z roku 2023