Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF w Gnieźnie

Do 16 grudnia 2020 roku, tj. do dnia swojej śmierci, prezesem Koła był Antoni Zgórecki. Do PZF wstąpił w 1958 roku. W Związku pełnił szereg funkcji, m.in. był wiceprezesem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Był też wystawcą — na ŚWF „Poznań '93” za eksponat tematyczny „Gniezno” zdobył medal posrebrzany.


Koło PZF w Gnieźnie Koło PZF w Gnieźnie
Gablota Koła w Gnieźnie wisząca na ścianie budynku w pobliżu siedziby Koła (ul. Moniuszki 4) Gablota Koła ze wspomnieniem o A. Zgóreckim i jego artykułem pt. „Gniezno”, opublikowanym pośmiertnie w 30 numerze biuletynu TEMATICA (marzec 2021)
Koło PZF w Gnieźnie
Pierwsza strona artykułu z biuletynu TEMATICA