Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF przy Spinko sp. z o.o. w Lesznie

Działalność Koła od 25 października 1997 r. do 4 września 2001 r.


Dokumentacja organizacyjna Koła:


Migawki z działalności Koła
od 25 października 1997 r. do 4 września 2001 r.

Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
24.01.1998: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów OW PZF (zawiadomienie dla delegata Koła) 24.01.1998: Walne Zebranie — prowadzi L. Malendowicz, po lewej stronie Edmund Jankowski, prezes Koła Miejskiego w Lesznie
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
24.01.1998: Walne Zebranie — w obradach uczestniczyli: St. Skrzypek, T. Nawrocki, Z. Glapiak, F. Witkowski
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
25.09.1999: KWF „Millennium Kanonizacji św. Woj.­ciecha” w Gnieźnie. Na zdjęciu m.in. Z. Glapiak 25.09.1999: KWF „Millennium Kanonizacji św. Wojciecha” w Gnieźnie. Pamiątkowe zdjęcie Leszczyniaków — od lewej: R. Sobkowiak, T. Nawrocki, Z. Glapiak, E. Jankowski, Cz. Jankowski
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
25.09.1999: KWF „Millennium Kanonizacji św. Wojciecha” w Gnieźnie. Od lewej: Z. Glapiak,
bp. St. Gądecki, Cz. Jankowski, E. Jankowski, L. K. Malendowicz
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
9.12.2000: Spółka SPINKO obchodziła 50-lecie działalności, a koło PZF 15-lecie. Były wyróżnienia i podziękowania. Z lewej: Z. Glapiak, L. Skromny, Wł. Konarkowski, E. Przybylska, R. Kosmowski. Obdarowuje prezes Okręgu Bogumił Ciesielski 13.01.2001: Spotkanie przewodniczących Kół z okazji 50-lecia PZF w budynku Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu. Od lewej: Z. Glapiak, Cz. Jankowski, T. Nawrocki, E. Jankowski
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
25.01.2001: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Okręgu Wielkopolskiego w Poznnaiu. Od lewej: F. Witkowski, Cz. Jankowski, J. Grabiak (sekretarz Zarządu Okręgu) i Z. Glapiak w biurze Okręgu przy ul. św. Czesława
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
2.02.2001: Spotkanie z okazji 15-lecia Koła PZF oraz obchodów Dnia Filatelisty w salce konferencyjnej Spółki SPINKO. Kierownictwo Spółki reprezentował dyrektor Tomasz Straburzyński 2.02.2001: Spotkanie z okazji 15-lecia Koła PZF oraz obchodów Dnia Filatelisty. Kol. Cz. Jankowski z Koła PZF Metalplast-Leszno przybliżył zagadnienie filatelistyki w zakładach pracy
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
2.02.2001: Spotkanie z okazji 15-lecia Koła PZF oraz obchodów Dnia Filatelisty. Prezes Koła PZF Związku Nauczycielstwa Polskiego nawiązał do historii Koła i roli młodzieży szkolnej w kreowaniu tego pięknego hobby 2.02.2001: Spotkanie z okazji 15-lecia Koła PZF oraz obchodów Dnia Filatelisty. Honorowy gość spotkania – Edmund Jankowski (od 1956 roku prezes Koła Miejskiego PZF w Lesznie), nawiązał do swoich unikatowych eksponatów z II wojny światowej — przesyłek obozowych oraz zbioru „Zarys historii poczty w Lesznie”
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
2.02.2001: Spotkanie z okazji 15-lecia Koła PZF oraz obchodów Dnia Filatelisty. Wspólne zdjęcie ze spotkania 8.03.2001: O tym spotkaniu pisała prasa
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
1.03.2001: Koło otrzymało od kierownictwa Spółki SPINKO w użytkowanie stały lokal przy ul. Dąbrowskiego 45a, w pomieszczeniach Koła Emerytów i Rencistów Spinko Sp. z o.o.
Koło PZF przy Spinko w Lesznie Koło PZF przy Spinko w Lesznie
3.09.2001: Europejska WF „Euro-Cuprum 2001”. Koło reprezentowali: L. Skromny, Z. Glapiak i prezes Okręgu B. Ciesielski 3.09.2001: Kartka pocztowa ze stemplem okolicznościowym
Koło PZF przy Spinko w Lesznie
4.09.2001: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła w pomieszczeniu przy ul. Dąbrowskiego 45a. Na zdjęciu: L. Skromny, E. Jachimowicz, W. Konarkowski, Z. Glapiak