Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Andrzej Dudek

Foto: Andrzej Dudek

Andrzej Dudek (✶25.09.1952 w Gostyniu). Z wykształcenia stolarz. Członek Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego i Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1970 w Kole PZF w Gostyniu, które na jego wniosek nosi imię Wacława Boratyńskiego. Opiekun Koła Młodzieżowego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu (1979–1985). Prezes Koła (od 1989). Członek (1998–2011) i wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego (2011–2016).

Pomysłodawca i przewodniczący komitetów organizacyjnych wystaw i pokazów organizowanych przez Koło Gostyń, m.in. KWF „50 lat Koła PZF Gostyń” (2007) i KWF „55 lat Koła PZF w Gostyniu” (2012) oraz OWF „45 lat Koła PZF w Gostyniu” (2000) i OWF „Małe Ojczyzny” (2004). Od kilku lat organizuje w Gostyniu cykliczne pokazy eksponatów pod hasłem „Moje hobby”.

Ceniony wystawca. Eksponat „Gostyń” prezentował m.in. w Franqueville-Saint-Pierre we Francji (2001, 2004) oraz na wystawach szczebla europejskiego, ogólnopolskiego i okręgowego (m.in. EWF „Euro-Cuprum 2001”, medal brązowy; XX OWF „450 lat Poczty Polskiej” Wrocław, medal srebrny; MWF „Głogów 2011”, medal duży srebrny).

Zaprojektował wiele kasowników okolicznościowych, kartek beznominałowych, znaczków personalizowanych i okolicznościowych kopert.

Autor dwóch monografii gostyńskiego Koła PZF, wydanych z okazji jego 40- i 50-lecia, współautor licznych katalogów, folderów wystawowych i artykułów prasowych. W „Nowej Gazecie Gostyńskiej” redagował kącik popularyzujący filatelistykę (1994–2011). Opracowane przez niego katalogi zdobyły m.in. złote medale: OWF „650 lat Karlina” (2010) i „VI Bałtycki Festiwal Znaczka” Białogard (2012).

Za działalność filatelistyczną został wyróżniony złotą Odznaką Honorową PZF (1990), srebrną odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2009), odznaką 100-lecia Filatelistyki Polskiej (1993), medalem 50-lecia PZF (2002), odznaką 50-lecia PZF (2000) i 60-lecia PZF (2010), medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych (2001). Otrzymał godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002). Rada Miejska w Gostyniu przyznała mu „Laur Gostynia” (nagrodę twórczą za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, indywidualnie 1999, Kołu 2001). Wyróżniony został tytułem „Wolontariusz” przyznanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu (2007).