Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Poznańskiego (Wielkopolskiego) PZF

Lech Konopiński

Foto: Lech Konopiński

Lech Konopiński (✶16.03.1931 w Poznaniu, ✝13.12.2023 w Poz­naniu). Doktor nauk ekonomicznych, literat, dziennikarz. Członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Od 1948 roku członek Wielkopolskiego Klubu Filatelistycznego. Uczestnik I Walnego Zjazdu Polskiego Związku Filatelistów (Warszawa 1951). Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZF (1957–1959) oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego PZF (1981 1990). Długoletni prezes Koła PZF Poznań-Miasto.

Wspólnie z B. Stępczyńskim i Z. Biadaszem tworzył podstawy polskiej filatelistyki tematycznej. Współzałożyciel i prezes Klubu „Polarników” PZF (1981 2011). Organizator jubileuszu 30-lecia klubu połączonego z pokazem filatelistycznym (Poznań, 14.12.2011). Współorganizator wystaw filatelistycznych „Antarktyda” w Chodzieży (1985, 1991). Członek Komitetu Organizacyjnego ŚWF „Polska '73” w Poznaniu. Współorganizator wystaw filatelistycznych: „Powstanie wielkopolskie – czasy i ludzie” 1993, „Orzeł Biały — Godło Polski” 1996, „200. rocznica Mazurka Dąbrowskiego” (1997).

Wspólnie z dyrekcją Poczty Polskiej w Poznaniu zorganizował pocztę konną szlakiem twórcy i bohaterów hymnu narodowego, autobusową pocztę noworoczną wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza z okazji 200. rocznicy urodzin poety i pocztę samochodową trasą walk powstania wielkopolskiego w 80. rocznicę (1998–1999). W grudniu 2008 roku zorganizował pocztę samochodową na trasie Śrem-Poznań z okazji 350. rocznicy wjazdu do Poznania polskiej kawalerii pod wodzą Stefana Czarnieckiego. Zgłosił wiele projektów znaczków pocztowych, związanych z Wielkopolską (kilka zrealizowanych).

Współpracował, wraz z żoną Hanną, przy opracowywaniu „Encyklopedii Filatelistyki” (1993) oraz monografii „Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce” (1993). Inicjator reaktywowania Wielkopolskiego Klubu Filatelistów (1993) i redaktor wznowionego pisma „Filatelista Polski” (1994–2010). Członek Klubu Tematycznego „Św. Gabriel”. Aktywny uczestnik, wraz z córką Barbarą Łączkowską, zebrania reaktywującego działalność Klubu „Św. Gabriel” (Swarzędz 24.10.1981). Udostępniał łamy pisma dla publikacji o tematyce religijnej. Autor wielu wierszy okolicznościowych z okazji rocznic oraz uroczystości filatelistycznych. Stały współpracownik „Przeglądu Filatelistycznego”, na łamach którego publikował cykliczne artykuły m.in. „Od bieguna do bieguna”.

Pełnił funkcję sędziego klasy międzynarodowej na wystawach krajowych i między­naro­dowych. Uczestniczył w kilku światowych wystawach filatelistycznych jako wystawca eksponatu Arktyka i Antarktyka (m.in. „Stockholmia '86”, „Finlandia '88). Długoletni członek Association des Journalistes Philateliques. Przez kilkadziesiąt lat stały współpracownik niemieckich wydawnictw Schwaneberger Verlag (Katalogi Michel i mie­sięcz­nik „Michel Rundschau”) oraz Leuchtturm Verlag (wydawca albumów).

Za działalność filatelistyczną został wyróżniony złotą „Odznaką Honorową PZF”, brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Poznańskiego PZF” (1985). Dwukrotny laureat Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1992, 2010). Ponadto w 2002 roku otrzymał Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego za działalność filatelistyczną, jako poeta, współzałożyciel i aktywny członek Klubu, wystawca filatelistyczny z zakresu polskiej tematyki sportowej i olimpijskiej. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1977), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Odznakę Honorową Miasta Poznania (1979) oraz „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1980), odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1982), Order Uśmiechu (2003), srebrny medal „Zasłużony Kulturze — Gloria Artis” (2010) i wiele innych. Za twórczość dla najmłodszych i dorosłych został zaliczony przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge do grona „Wybitnych Ludzi XX wieku” i „Wybitnych Euro­pej­czy­ków XXI wieku”.

Jako literat zadebiutował w 1954 roku w tygodniku „Szpilki”. W 1960 roku wydał pierwszy tom wierszy „Akcje i reakcje”. W latach 1957–1960 był redaktorem tygodnika satyrycznego „Kaktus”, a w okresie 1960–1965 redaktorem „Gazety Poznańskiej”. W latach 1965–1973 był pracownikiem naukowym Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych w Poz­na­niu. W czerwcu 2023 roku Rada Miasta Poznania nadała mu tytuł „Zasłużonego dla Miasta”.

Był autorem kilkudziesięciu książek oraz ponad 500 tekstów piosenek, z których wiele stało się znanymi do dziś przebojami, w tym śpiewanymi przez Eleni i Krzysztofa Krawczyka.