Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Ludwik Kazimierz Malendowicz

Foto: Ludwik K. Malendowicz

Ludwik Kazimierz Malendowicz (✶21.02.1942 w Swarzędzu k. Poznania), prof. dr hab. nauk medycznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor kontraktowy Uniwersytetu w Padwie. Członek wielu Komisji Naukowych PAN oraz Towarzystw Naukowych z dziedziny medycyny.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961 r. w Kole w Swarzędzu. Skarbnik (1962–1966) i przewodniczący Zarządu Koła (1966–1979). Od 1968 działał w Zarządzie Okręgu PZF w Poznaniu. Sekretarz (1973–1975) i prezes Zarządu Okręgu Poznańskiego, a następnie Wielkopolskiego PZF (1975–1994). Delegat na Walne Zjazdy PZF (XI–XX). Członek Zarządu Głównego PZF (1975), wiceprezes ZG PZF (1977–1994) i prezes ZG PZF (1994–2002 i 2006–2011). Członek Biura Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych (1993–2005). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIV Walnego Zjazdu PZF (Poznań 1986).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XV OWF „Poznań '87”. Członek Komitetu Organizacyjnego Światowej Wystawy Filatelistycznej „Polska '73”. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego i przewodniczący Komitetu Wykonawczego oraz Komisarz Generalny ŚWF „Polska '93” pod patronatem FIP. Sędzia konkursowy klasy międzynarodowej akredytowany przy FIP (od 1992). Juror licznych wystaw w kraju oraz światowych i kontynentalnych wystaw filatelistycznych (m.in. „Polska '93”, „Philakorea '94”, „Moskwa '97”, „Praga '98”, „IBRA '99”, „WIPA 2000”, „Espada” 2000 i 2004, „Philakorea 2002”, „Portugal 2010”, „Indonesia 2012”, dwukrotnie 2006 i 2008 Mistrzostw Europy Filatelistyki Tematycznej). Komisarz krajowy z ramienia PZF międzynarodowych i światowych wystaw („India '80”, „Granada '92”, „Singapore '95”, „Capex '96” i innych). Reprezentował PZF na siedmiu kongresach FIP (m.in. Granada 1992, Seul 1994, Stambuł 1996, Lizbona 2010 i Dżakarta 2012).

Specjalizuje się w filatelistyce tematycznej oraz całostkach pocztowych. Wystawca eksponatu Atom, który zdobywał medale na wystawach w kraju i za granicą (Rumunia, Niemcy, Francja) oraz eksponatów całostek pocztowych Republiki Argentyny i Islandii.

Znany publicysta filatelistyczny. Autor ponad 300 artykułów publikowanych m.in. w „Filateliście”, „Historyczno-Badawczym Biuletynie Filatelistycznym” (członek Rady Redakcyjnej), „Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych” (redaktor naczelny od 2010), „Filateliście Tematyku” mutacja D, „Biuletynie Informacyjnym PZF”, „Filateliście Kaliskim”.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) i członek honorowy Europejskiej Akademii Filatelistyki (1994). Wykładowca w Studium Filatelistyki PZF. W 1993 roku przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. Na XVI Walnym Zjeździe PZF (Bydgoszcz 1994) otrzymał tytuł Członka Honorowego PZF, na XVIII Walnym Zjeździe (Ciechocinek 2002) tytuł Prezesa Honorowego PZF. Członek Honorowy Klubu „Św. Gabriel” (1987). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1986), dwukrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1992, 2000), srebrną odznaką „Królewskiego Towarzystwa Filatelistycznego Kanady”, medalem im. Jana Witkowskiego (1998), medalem honorowym Związku Filatelistów Niemiec za wieloletnią współpracę na rzecz filatelistyki (2010), medalem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych za zasługi dla FEPA (2010).

Za pracę zawodową i działalność społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami i odznakami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Kawalerskim OOP (2005), Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Miasta Poznania, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.