Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Marek Zbierski

Foto: Marek Zbierski

Marek Zbierski (✶10 maja 1954 w Poznaniu). Po kilku latach przygody z filatelistyką młodzieżową, jako wychowanek śp. Bernarda Stępczyńskiego (1925–1986), został w 1972 roku członkiem Koła nr 1 im. Jana Witkowskiego w Poznaniu. Od 1968 roku wystawia swoje eksponaty w kraju i zagranicą.

W zakresie filatelistyki tematycznej opracował eksponat „Chemia – klucz do lepszego życia”, za który otrzymał m.in. cztery złote medale na wystawach światowych FIP (w Bukareszcie 2008, Wiedniu 2008, Rzymie 2009 i Lizbonie 2010), a w 2011 roku – jako pierwszy Polak – zdobył tytuł Mistrza Europy na ECTP w Essen.

Obok filatelistyki tematycznej zajmuje się historią poczty okresu międzywojennego. Jest autorem monografii „Polskie taryfy pocztowe 1918–1939”, za którą otrzymał m.in. medale złote na wystawach światowych FIP w Walencji (2004), Maladze (2006) i Pradze (2008) oraz Medal „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2004). Zbudował trzy eksponaty z historii poczty: „Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce V 1924–IX 1939” (na kilkunastu wystawach krajowych i zagranicznych otrzymał medale złote i duże złote: Hunfila 2009, Bilateralna Kargowa 2012, Postex 2012 w Holandii, Chicagopex 2014), „Polskie przesyłki listowe 1919–1939 opłacane gotówką” oraz „Przesyłki gazetowe w Polsce 1918–1924” (medal złoty na wystawie FIP w Pradze w 2018 r.).

W 2006 został członkiem Zarządu Okręgu w Poznaniu, pełniąc w nim do kwietnia 2021 roku funkcję wiceprezesa. W latach 2011–2016 był wiceprezesem Zarządu Głównego PZF oraz przewodniczył Głównemu Kolegium Sędziów oraz Kolegium Wystawiennictwa (od 2006 r.), którymi kierował także do kwietnia 2019 roku. Współredagował „Zasady Wystawiennictwa PZF”, które obowiązują od 2007 roku. Od 2012 roku zorganizował cykl regularnych szkoleń dla sędziów konkursowych. Jako sędzia I klasy uczestniczył w pracach jury kilkudziesięciu wystaw. W listopadzie 2016 roku, podczas wystawy światowej w Taipei, otrzymał nominację na sędziego tematycznego FIP.

W 2011 roku, wraz z grupą poznańskich tematyków, powołał do życia Klub Zainteresowań Filatelistów Tematyków TEMATICA, którego został prezesem. Współredaguje fachowy Biuletyn Klubu. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Poznańskich Sympozjów Filatelistycznych, które od 2014 roku skupiają grono miłośników historii poczty w Polsce oraz jurorów z kraju i zagranicy. Od kilkunastu lat jest uczestnikiem konferencji Polskiej Akademii Filatelistyki i autorem sześciu referatów wygłoszonych tam w latach 2003–2012. W maju 2016 roku został wybrany członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Filatelistyki. Opublikował przeszło 230 artykułów o filatelistyce tematycznej i o problematyce związkowej oraz sędziowaniu m.in. w „Filateliście”, „Przeglądzie Filatelistycznym” oraz „Biuletynie TEMATICA”. W latach 2013–2019 był redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego PZF”.

Za działalność filatelistyczną wyróżniony został złotą „Odznaką Honorową PZF” (2009) oraz złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2015). Dwukrotny indywidualny Laureat „Prymusa” – w kategorii publicysta (2005) i w kategorii wystawca (2007). W 2008 roku otrzymał „Prymusa”, jako komisarz XX OWF we Wrocławiu, w kategorii zespół roku. W uznaniu zasług dla rozwoju polskiej filatelistyki w 2011 roku otrzymał Medal im. Jana Witkowskiego, przyznawany przez niemiecki klub zainteresowań ARGE Polen. 19 czerwca 2021 roku został wyróżniony nadaniem tytułu „Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.