Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Wojciech Muszyński

Foto: Wojciech Muszyński

Wojciech Muszyński (✶12.01.1938 r. w Wągrowcu, ✝17.02.2022 r. w Wągrowcu). Z wykształcenia był inżynierem elektrykiem.

Do PZF wstąpił 2.07.1973 roku w Wągrowcu i przez całe życie był związany z tym Kołem. W latach 1979–1981 był członkiem komisji rewizyjnej Koła, następnie w latach 1981–1984 członkiem zarządu Koła – skarbnikiem, a od 1995 r. do chwili śmierci jego prezesem.

Interesował się historią poczty i filatelistyki, w szczególności swego regionu. Był doskonałym wystawcą i publicystą. Posiadał kilka eksponatów prezentowanych na licznych wystawach: KWF „Ochrona Środowiska”, Katowice 1987 — eksponat „Ptaki” (medal brązowy); KWF „70. rocznica uzyskania niepodległości Polski”, Rawicz 1988 — eksponat „Herby miast polskich” (medal posrebrzany); WF Poznań-Hannover 1994 — eksponat „Znaki pocztowe Wągrowca i okolicznych miejscowości do 1919 r.” (medal złoty); XVII OWF Warszawa '95 — eksponat jw. (medal pozłacany); KWF Bydgoszcz 650 1996 r. — eksponat jw. (medal pozłacany); KWF Lublin '97 (medal duży pozłacany); XVIII OWF Wałbrzych-Książ '98 (medal duży srebrny); OWF Warszawa 2000 (medal srebrny).

W. Muszyński poszczycić się może wieloma poważnymi publikacjami filatelistycznymi. Należą do nich m.in. „Znaki pocztowe Wągrowca i okolicznych miejscowości do 1919 r.” — opracowanie wyróżnione II nagrodą w konkursie na publikacje z okazji 100-lecia polskiej filatelistyki opublikowane w „Historyczno-Badawczym Biuletynie Filatelistycznym”, 1993, nr 1/4. Powyższe opracowanie, poszerzone i wydrukowane w formie broszury na XVII OWF Warszawa '95, zostało nagrodzone medalem brązowym. Opublikował też wiele artykułów w „Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych” oraz w „Gazecie Wągrowieckiej” i „Głosie Wągrowieckim”.

Był autorem (wspólnie z Romanem Wikiełem) opracowania „100 lat poczty w Rogoźnie Wlkp.”, wydanego w formie broszurowej przez RUP Piła, nagrodzonego na XVIII OWF „Wałbrzych '99” medalem brązowym oraz „Zarys dziejów poczty w Skokach od czasów najdawniejszych”, wydane przez RUP Piła w 2001 r.

Za swą wieloletnią działalność w Polskim Związku Filatelistów wyróżniony został następującymi odznaczeniami: brązową (1977 r.), srebrną (1982 r.) i złotą (1986 r.) „Odznaką Honorową PZF”, odznaką „100 lat filatelistyki polskiej” (1993 r.), odznaką „50-lecia PZF” (2000 r.) oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).