Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Bogdan Michalak

Foto: Bogdan Michalak

Bogdan Michalak (✶20.07.1939 w Grodzisku Wlkp.). Wykształcenie wyższe filologiczne, nauczyciel języków obcych.

Członek PZF od 1.03.1964 w Kole przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1985–1992 sekretarz Zarządu Okręgu PZF w Poznaniu. Od 1981 do 1986 wiceprzewodniczący, a od 1986 przewodniczący Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel”. Od 1982 współredagujący, od 1986 redaktor naczelny kwartalnika Informator Klubowy „Święty Gabriel”. W latach 1988–1992 wiceprezes Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela. Członek Zarządu Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela (2008). Sekretarz komitetów organizacyjnych wystaw: XV OWF Poznań '87; Bilateralnej WF „Polska-RFN 1984” i „Poznań-Hannover”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MWF „Święty Gabriel Poznań '92”. Organizator IX Kongresu Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela Poznań 1992. Członek Słowackiego Stowarzyszenia Filatelistów „SvÄty Gabriel” i International Study Group of the Philately of the Souvereign Military Order of Malta. Uczestnik kongresów Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela w Würzburgu (1988), Kecskemèt (1996), Kleinmariazell (2000) i Nitrze (2008).

Opracował eksponat „Święty Gabriel — ruch jednoczący zbieraczy znaków pocztowych o tematyce religijnej”, który otrzymał liczne wyróżnienia na wystawach krajowych i zagranicznych. Był on też pokazany na wystawie indywidualnej w Muzeum Poczty i Telekomunikacji w 1997, a zbiory „Kardynał Franz König” i „Wybitni członkowie stowarzyszeń Świętego Gabriela” zaprezentowano na drugiej wystawie indywidualnej w 2007.

Należy do grona znanych publicystów, szczególnie w zakresie tematyki religijnej w filatelistyce. Jest autorem publikacji zwartych: Święty Gabriel. Rys historyczny ruchu jednoczącego zbieraczy znaków pocztowych o tematyce religijnej, Poznań 2001; Klub Święty Gabriel w filatelistyce, Poznań 2003; Heilige und Selige des Papstes Johannes Paul II. auf Briefmarken und anderen philatelistischen Belegen, Edition St. Briktius, Rommerskirchen 2002; Die heilige Anna — die Mutter Maria in der Philatelie, Edition St. Briktius, Rommerskirchen 1997 (wspólnie z Ligią Michalak). Opracowania dotyczące filatelistyki religijnej publikował lub nadal publikuje w polskich czasopismach filatelistycznych oraz kościelnych. Stale współpracuje z niemieckim miesięcznikiem Gabriel, austriackim Mitteilungblatt i amerykańskim The Coros Chronicle. Z synem Sławomirem redaguje stronę internetową: swietygabriel.pl.tl.

Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, godnością „Honorowy Członek PZF” (2007), Złotą Odznaką Honorową Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela, Złotą Odznaką Honorową Niemieckiego Bractwa „St. Gabriel”, odznakami: „Zasłużony dla Okręgu Lubelskiego PZF”, „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”, „Zasłużony Działacz Kultury” (2000), trzykrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1988, 1997, 2009). Za pracę zawodową wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Za Zasługi dla województwa poznańskiego” oraz Medalem im. Ewarysta Estkowskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie badań i publikacji w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych.