Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Kazimierz Koczorowski

Foto: Kazimierz Koczorowski

Kazimierz Koczorowski (✶24.01.1922 w Bydgoszczy, ✝16.04.1997 w Poznaniu). Magister prawa, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie II wojny światowej żołnierz Szarych Szeregów, więzień obozu w Mauthausen.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1951. Skarbnik (1951–1969) i wiceprezes (1969–1977) Oddziału Poznańskiego. Członek Zarządu Głównego PZF (1973–1977). Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZF (1961–1973 i 1981–1994). Jako delegat wielkopolskich filatelistów brał udział w jedenastu Walnych Zjazdach PZF.

Skarbnik komitetów organizacyjnych wielu wystaw, m.in. VI OWF „Poznań '55”, MWF Intermess II „Poznań '61”, MWF Tematica „Poznań '68”, ŚWF „Polska '73”.

Publicysta filatelistyczny, redaktor „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” (1966–1973). Wystawca i sędzia konkursowy. Wieloletni przewodniczący Klubu Seniora przy Zarządzie Okręgu Poznańskiego.

Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1990), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce” I stopnia, medalami 25-, 30- i 35-lecia PZF, odznaką „100 lat filatelistyki polskiej”. 1985 roku przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Okręgu Poznańskiego PZF”. Na XVI Walnym Zjeździe PZF (Bydgoszcz 1994) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową, kombatancką i społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Armii Krajowej.