Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Henryk Krysztofiak

Foto: H. Krysztofiak

Henryk Krysztofiak (✶21 września 1948 r. w Osinach, gmina Kępno). Jest inżynierem mechanikiem.

Do PZF wstąpił 6 stycznia 1976 r., zostając członkiem Koła PZF przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań (obecnie H. Cegielski - Poznań SA). W Kole od 1981 r. był członkiem zarządu, od 1983 r. jest jego Prezesem (koło przy HCP było jednym z pierwszych kół zakładowych — powstało 7 listopada 1956 r., a w szczytowym okresie świetności, tj. w 1985 roku, liczyło 921 członków; 6 marca 1995 r. zostało wyróżnione Złotą Odznaką Honorową PZF). Od 1985 r. jest każdorazowo delegatem Koła na zebrania sprawozdawczo-wyborcze Okręgu. Od 1989 r. jest członkiem Zarządu Okręgu. Od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu.

Był organizatorem i współorganizatorem wielu wystaw i imprez: Okr.WF „Pierwszy krok” (1983), Okr.WF „HCP – 1986” (1986), XV OWF „Poznań '87” oraz ŚWF „Polska '93”, Okręgowych Dni Znaczka (1986), oraz wielu pokazów, w tym m.in.: z okazji 135-lecia HCP, 25-lecia Koła PZF (1981), 75-lecia KS Warta Poznań (1987), 70. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1988), Piłkarskich Mistrzostw Świata Italia '90 (1990), Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992), 100-lecia Polskiego Zorganizowanego Ruchu Filatelistycznego (1993).

Był inicjatorem powstania i stosowania kilku kasowników związanych z działalnością HCP, a także autorem „Historii Koła PZF przy HCP”.

Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF: brązową (1983), srebrną (1986) i złotą (1989), odznaką 100-lecia Filatelistyki Polskiej (1993), odznaką 50-lecia PZF (2000), brązową (1993) i srebrną (1993) odznaką Zasłużony Pracownik Łączności. W 1995 r. został wyróżniony brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, a w 2002 r. otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.