Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Przygotowania od otwarcia
XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”

W piątek, 28 września 2018 roku, rozpoczęły się w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu bezpośrednie prace przygotowawcze do XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018”. W tym dniu przywiezione zostały wszystkie gabloty wystawowe. Rozpoczęto też urządzanie biura komisarza Wystawy.

W sobotę, 29 września 2018 roku, w godzinach południowych, zaczęto ustawiać pierwsze ekrany na I piętrze Urzędu, w przestrzeniach przeznaczonych na ekspozycję. Uporządkowane i przepakowane w jednolite opakowania zostały wszystkie już dostarczone eksponaty, które są od teraz gotowe do montażu.

W niedzielę, 29 września 2018 roku, zakończono ustawianie ekranów i rozpoczęto zakładanie eksponatów. Dziś na swe miejsce trafiło ok. 30% wszystkich z nich.


Foto - Wejście do Urzędu Marszałkowskiego Wejście do Urzędu Marszałkowskiego z banerem Wystawy
Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Skrzynie z ekranami Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Fragment przyszłej ekspozycji
Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Montaż ekranów Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Montaż ekranów
Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Montaż ekranów Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Widok części ekranów z wysokości II piętra
Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Miejsce pracy komisarza Wystawy Foto - Prace organizacyjne przy XXII OWF Regały z eksponatami


Fot.: Jacek Wierzbicki