Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

65-lecie Koła Miejskiego PZF w Lesznie

W dniu 9.09.2017 roku leszczyńscy filateliści zaprosili na uroczyste spotkanie filatelistów i sympatyków filatelistyki do leszczyńskiego Ratusza z okazji 65 lat działalności.

Na zaproszenie odpowiedziały m.in. władze Zarządu Głównego PZF: prezes Henryk Monkos i honorowy prezes ZG prof. Ludwik Malendowicz, zastępca prezesa Jerzy Białas, sekretarz Joanna Boniśniak, skarbnik Janusz Dunst, członek ZG Józef Kopeć, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG i członek Koła PZF w Lesznie Janusz Jęsiak, wiceprezes ZO Wielkopolskiego PZF Marek Zbierski, władze administracyjne i samorządowe Leszna i powiatu leszczyńskiego: I zastępca Prezydenta Miasta Adam Mytych i zastępca Starosty Leszczyńskiego Robert Kasperczak, księża: proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej Piotr Bartkowiak i kapelan WSzZ w Lesznie Piotr Tomaszewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego pilot prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, prezes Aeroklubu Leszczyńskiego Ryszard Andryszczak i Mieczysław Chlewa z Leszczyńskiego Klubu Balonowego. Obecni byli przedstawiciele poprzednich władz miasta z prezydentem Tomaszem Malepszym i zastępcami: Janem Wojciechowskimi Grzegorzem Rusieckim, doradca Zarządu Poczty Polskiej SA Wiesław Szczepański, byli i obecna naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1: Emilia Pasternak, Krzysztof Kasprolewicz, Ewa Kożuchowska, dyrektorzy: Archiwum Państwowego Elżbieta Olender i Muzeum Okręgowego, zastępca dyrektora Maja Moskwa-Loman, córki Romualda Biernackiego — Iwona Wleklik, Alojzego Nadolnego — Hanna Nadolna i Edmunda Jankowskiego — Iwona Jaszkiewicz.

Obecne były leszczyńskie media: gazeta ABC, Panorama Leszczyńska, TV Leszno, radio Elka.

„...nie ma ludzi ważnych i mniej ważnych. Wszyscy jesteście naszymi przyjaciółmi — tymi słowami Lech Woźny, prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie witał gości uroczystości z okazji 65-lecia działalności Koła oraz 60 rocznicy pierwszego zjazdu filatelistów-zbieraczy znaczków o motywach religijnych w Górce Duchownej” (J. Rutecka, Gazeta ABC).

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu fortepianowego opartego na utworach J. S. Bacha i Fryderyka Chopina w wykonaniu Heleny i Juliusza Rozynek, uczniów PSzM w Lesznie.

Na spotkaniu w ratuszu prezes ZG PZF Henryk Monkos nagrodził Koło PZF w Lesznie Brązową Odznaką Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Filatelistyki. Odebrali ją członkowie Zarządu Koła: Ryszard Sobkowiak, Lech Woźny, Tadeusz Posikata i Sławomir Tomków (fot. 1). L. Woźny otrzymał Srebrną Odznakę Za zasługi dla Rozwoju Polskiej Filatelistyki (fot. 2).

W trakcie uroczystości w ratuszu nie brakowało wspomnień, wzruszeń oraz życzeń i podziękowań. Filateliści podkreślali, że na znaczkach, walorach filatelistycznych, które są w ich klaserach zapisana jest historia Polski i świata oraz regionu leszczyńskiego. Goście uroczystości gratulowali leszczyńskim filatelistom sukcesów i pasji.

Po uroczystości leszczyńscy filateliści udali się na Mszę św. do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej, celebrowaną przez ks. Proboszcza Piotra Bartkowiaka.


Informacja o działalności Koła PZF w Lesznie

Zebranie organizacyjne związane z utworzeniem Koła odbyło się 20 lipca 1952 r. Pierwszym prezesem był Marian Kosowicz 1952–1963, a od 31 stycznia 1963 r. prezesem został Edmund Jankowski, który funkcję prezesa pełnił nieprzerwanie do 10 kwietnia 2011 roku. Obecnie Kołem kieruje Lech Woźny.

Filateliści leszczyńscy byli inicjatorami organizacji przewozu korespondencji pocztami specjalnymi. Pierwsi w Polsce zorganizowali po II wojnie światowej pocztę szybowcową, balonową (1958 r.) i sterowcową (2011 r.). W okresie od 1958 do 2017 r. zorganizowali 27 poczt szybowcowych i 18 balonowych. Z tych okazji zaprojektowali i wprowadzili jednocześnie do obiegu pocztowego okolicznościowe kartki, koperty, datowniki i znaczki spersonalizowane „MójZNACZEK”. Wprowadzili także do obiegu pocztowego wiele znaków pocztowych podkreślających ważne rocznice państwowe i bezpośrednio związane z Lesznem. W 1957 r. z inicjatywy leszczyńskich filatelistów odbył się I Zjazd filatelistów zbierających znaczki o motywach religijnych w Górce Duchownej. Byli organizatorami wystaw rangi krajowej I i II stopnia i wielu pokazów filatelistycznych nawiązujących do ważnych rocznic państwowych i związanych bezpośrednio z Lesznem oraz różnymi imprezami kulturalno-sportowymi. Wielokrotnie wystawiali swoje zbiory na wystawach zdobywając najwyższe wyróżnienia. Koło za swą działalność było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane m.in. w 1997 r. Zarząd Główny PZF wyróżnił Koło złotą odznaką honorową Polskiego Związku Filatelistów.

Lech Woźny, prezes Koła PZF w Lesznie

65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie 65-lecie Koła PZF w Lesznie