Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

16 września 2016 roku w Lesznie zorganizowana została
„Poczta Balonowa”

„Poczta Balonowa” zorganizowana została z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów

Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska SA Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Urząd Miasta Leszna i Leszczyński Klub Balonowy.

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Filatelistyki w dniu 18 lipca 2016 roku. Do przewozu „Pocztą Balonowej” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 698 przesyłek w tym:

 • przesyłek poleconych: 53 szt. z czego:
  • przesyłki krajowe priorytetowe 24 szt.
  • przesyłki krajowe ekonomiczne 29 szt.
 • przesyłek zwykłych: 645 szt. z czego:
  • przesyłek krajowych 576 szt., w tym:
   • priorytetowych 100 szt.
   • ekonomicznych 469 szt.
  • przesyłek zagranicznych (adresowanych między innymi do Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Szkocji i Francji) 69 szt., w tym:
   • priorytetowych 31 szt.
   • ekonomicznych 38 szt.

Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „XXV BALONOWY PUCHAR LESZNA 14-18.09.2016, 16.09.2016 LESZNO 1”. Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków. Listy polecone zostały dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Po opracowaniu wszystkich przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu Stefanowi Grys. Start balonu z terenu Stadionu Żużlowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie o nazwie SP-BVS „AKWAWIT” nastąpił o godzinie 7.20 z załogą w składzie: pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Stefan Grys.

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie z jego prezesem Lechem Woźnym, pracownicy Poczty Polskiej SA z: UP Leszno 1 i Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie. Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu balonu o godz. 8.05 na polach w okolicy Włoszakowic został przekazany przez upoważnionego członka załogi Stefana Grysa do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 64-140 Włoszakowice.

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Włoszakowice 16.09.2016 i z inicjałami AF między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BVS „AKWAWIT” pilot: Bogdan Prawicki, członek załogi Stefan Grys”.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez PZF Koło Miejskie w Lesznie i Pocztę Polską SA:

 1. MójZNACZEK — znak opłaty pocztowej w arkuszu 9 znaczkowym. Osiem znaczków z wizerunkiem Edmunda Jankowskiego — honorowego członka PZF oraz jeden znaczek z wizerunkiem inicjatorów balonowego Pucharu Leszna – Bogdana Prawickiego i Stefana Grysa. Znaczki wydane w 101 arkuszach wg projektu Lecha Woźnego.
 2. Specjalne karnety:
  • format 3×:A5 ze znaczkiem 90. Rocznica urodzin E, Jankowskiego nakład 50 szt.
  • format 3×:A5 ze znaczkiem Inicjatorzy Balonowego Pucharu Leszna nakład 10 szt.
  • format 2×:A4 z arkuszem wydawniczym „Spersonalizowany znak opłaty pocztowej nakład 20 szt.
  Karnety okolicznościowe A5 zawierają kartkę, kopertę i 3 szt. „MojegoZNACZKA”. Karnet formatu A4 zawiera arkusz wydawniczy „MojegoZNACZKA” . Projekty karnetów wykonał Lech Woźny, opracowała graficznie Agata Borowiec.
 3. Okolicznościowe koperty bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej wydane w nakładzie 250 szt. Projekt koperty przygotowali i opracowali graficznie: Lech Woźny i Sławomir Tomków.
 4. Okolicznościowa kartka pocztowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej wydana w nakładzie 500 sztuk. Projekt kartki przygotowali i opracowali graficznie: Lech Woźny i Sławomir Tomków.
 5. Z okazji organizowanej Poczty Balonowej 16 września 2016 roku stosowany był okolicznościowy kasownik projektu Sławomira Tomkowa.

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata i Sławomir Tomków oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej organizowanej 16 września 2016 roku w Lesznie:

 • Dziennik ABC
 • Radio ELKA
 • Telewizja Leszno
 • www.pzfpoznan.pl
 • www.leszno24.pl
 • www.elka.pl
 • www.zgpzf.pl
 • www.telewizjaleszno.pl
 • www.kzp.pl

Więcej informacji patrz: www.leszno24.pl i www.telewizjaleszno.pl


Poczta balonowa - Leszno 2016 Poczta balonowa - Leszno 2016 Poczta balonowa - Leszno 2016 Poczta balonowa - Leszno 2016 Poczta balonowa - Leszno 2016 Poczta balonowa - Leszno 2016
opracowanie: Ewa Kożuchowska
fotografie: Lech Woźny