Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

60. urodziny „Dziewiątki”

11 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość 60. urodzin „Dziewiątki” Dyrekcja, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie, rodzice, nauczyciele i ucznio­wie zaproszenie na urodzinowy festyn w szkole wystosowali do wszystkich absolwentów SP 9, nauczycieli, nauczycieli emerytów, mieszkańców dzielnicy Zatorze, sympatyków szkoły, każdego, kto chciałby świętować urodziny „Dziewiątki”. Zaproszenie przyjęło kilka tysięcy osób.

Część I — otwarta dla wszystkich — od godziny 9:00 do 17:00. Działo się bardzo dużo — były występy, wystawy, poczęstunek, zawody sportowe. Posadzono na pamiątkę dąb oraz wmurowano Kapsułę czasu.

Zarząd Koła PZF w Lesznie wspólnie z Urzędem Poczty Leszno 1 zorganizował okolicznościowe stoisko pocztowe. Na ten jubileusz wydana została karta pocztowa beznominałowa oraz okolicznościowy datownik (projekty wykonał Lech Woźny, absolwent szkoły).

Część II — piknik na Lotnisku Leszno, od godziny 18:00. Goście bawili się do białego rana. Wspominali te 60 lat w murach szkoły... oj pojawiły się łzy wzruszenia.


Opr. Lech Woźny, prezes Koła PZF w Lesznie

60. urodziny SP 9 60. urodziny SP 9
Od lewej: Justyna Sobkowiak i Ewa Kożuchowska – naczelnik Urzędu Pocztowego Leszno 1 Od lewej: Katarzyna Henczak, Lech Woźny
i Justyna Sobkowiak
60. urodziny SP 9 60. urodziny SP 9
Od lewej: Feliks Glapka – zastępca kierownika i członek pierwszego kierownictwa „1000-latki” oraz Lech Woźny Okolicznościowe wydawnictwa Poczty Polskiej z okazji jubileuszu
60. urodziny SP 9 60. urodziny SP 9
Okolicznościowe wydawnictwa Poczty Polskiej z okazji jubileuszu
60. urodziny SP 9 60. urodziny SP 9
Uroczyste sadzenie dębu. Na pierwszym planie dr Piotr Jóźwiak – wiceprezydent Miasta Leszna Wmurowanie Kapsuły czasu, na pierwszym planie od lewej: Lech Woźny, Andrzej Stróżyk – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół SP 9 oraz Dorota Cegielska – dyrektor SP 9