Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

335 lat poczty w Lesznie

Foto: Poczta Dyliżansowa

W 29 kwietnia 2018 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Dyliżansowa” w 335. rocznicę ustanowienia przez króla Jana III Sobieskiego Poczty w Lesznie. Organizatorami „Poczty Dyliżansowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Leszna i Muzeum Okręgowym w Lesznie, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu i Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Dyrektora Biura Filatelistyki w dniu 9 kwietnia 2018 roku. Do przewozu „Pocztą Dyliżansową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Łącznie do przewozu dyliżansem przygotowano 631 przesyłek w tym:

 • przesyłek poleconych: 27 szt. z czego:
  • przesyłek krajowych ekonomicznych 26 szt.
  • przesyłek zagranicznych priorytetowych 1 szt.
 • przesyłek nierejestrowanych: 604 szt., z czego:
  • przesyłek krajowych było 582 szt., w tym:
   • priorytetowych 12 szt.
   • ekonomicznych 570 szt.
  • przesyłek zagranicznych było 22 szt., w tym:
   • priorytetowych 3 szt.
   • ekonomicznych 19 szt.

Foto: Poczta Dyliżansowa

Przesyłki dopuszczone do przewozu Pocztą Dyliżansową zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „335 LAT POCZTY W LESZNIE 29.04.2018 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała o godzinie 12:05 upoważnionemu członkowi załogi dyliżansu, Sławomirowi Tomkowowi. Trasa Dyliżansu rozpoczęła się z przed siedziby dawnej Poczty przy ul. Bolesława Chrobrego i przebiegała ulicami miasta Leszna: Plac Komeńskiego, Westerplatte, Grunwaldzka, Studzienna, Jana Ostroroga do Parku Teatru Miejskiego imieniem Leszczyńskich Satyryków przy ul. Gabriela Narutowicza.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Dyliżans przejeżdżając ulicami miast odebrał również odsyłki listowe z placówek pocztowych przy ulicy Westerplatte oraz Jana Ostroroga. Odsyłkę z placówki przy ul. Westerplatte wydała Elżbieta Skoracka, pracownik UP Leszno 1, natomiast z placówki przy ul. Jana Ostroroga odsyłkę odebrano z rąk pracownika Filii, Anny Marcinkowskiej, w towarzystwie jej córki Michaliny.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Pocztę specjalną uświetnił historyczny zaprzęg konny powożony przez Pawła Apolinarskiego z Bukówca Górnego oraz pięknie prezentujący się mieszkańcy Leszna w strojach z dawnych lat. Na ul. Bolesława Chrobrego przy dyliżansie nie zabrakło sygnalisty pocztowego, w którego rolę wcielił się Sławomir Tomków. Zdobył nuty sygnałów pocztowych, których uczono w specjalnej szkole sygnalistów, utworzonej w 1830 roku w Warszawie. Sławomir Tomków zagrał sygnały pocztowe na specjalnej sygnałówce przed odjazdem dyliżansu z ul. Bolesława Chrobrego. Sygnały pocztowe słychać było również przy odbiorze odsyłek listowych z placówek pocztowych na trasie przejazdu dyliżansu.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Wybór ul. Bolesława Chrobrego nie był przypadkowy. Dyliżans odjechał sprzed budynku, w którym od 1793 do 1914 roku mieściła się poczta. Poczta została w Lesznie utworzona na mocy przywileju króla Jana III Sobieskiego. Impulsem do uzyskania tego przywileju, było osiedlenie się w mieście Braci Czeskich, głównie rzemieślników z Janem Amosem Komeńskim i Jana Jonsona jednego z najwybitniejszych lekarzy i filozofów europejskich XVII wieku. Do Leszna napływa ludność nie tylko z Polski a również ze Szkocji i Włoch.


Foto: Poczta Dyliżansowa

W pierwszej połowie XVIII wieku pracowało w Lesznie 135 warsztatów sukienniczych, czynnych było wokół miasta 99 wiatraków. Na targach w Lipsku, będącym centrum handlowym Europy, kupcy leszczyńscy tworzyli jedną z najsilniejszych grup, wyprzedzając Kraków i Poznań. Wtedy właśnie widząc potrzebę usprawnienia życia miasta poprzez stworzenie urządzeń pocztowych funkcjonujących już w Polsce, wystąpiło Leszno z prośbą do Jana III Sobieskiego o utworzenie poczty w Lesznie. Swoim przywilejem z dnia 27 kwietnia 1683 roku król ustanowił Pocztę w Lesznie. Ustanowiony przywilejem Jana III Sobieskiego urząd pocztowy mieścił się na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Okólnej i działał tam ponad 100 lat. Pierwszym królewskim poczmistrzem w Lesznie był Piotr Woyde.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Przewieziony ładunek pocztowy odebrany został od Sławomira Tomkowa przez pracownika Urzędu Pocztowego Leszno 2, Rafała Paszka, o godz. 12:40 na terenie parku im. Leszczyńskich Satyryków przy Teatrze Miejskim w Lesznie. Bezpieczny przejazd dyliżansu przez miasto zabezpieczała policja i straż miejska.


Foto: Poczta Dyliżansowa

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem LESZNO 2 29.04.2018 z inicjałami DF między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym (*)gumowym) o treści: ”POCZTA DYLIŻANSOWA Leszno 29.04.2018r. projekt wykonał Lech Woźny.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:

 1. MójZnaczek — znak opłaty pocztowej 335 Lat Poczty w Lesznie. W arkuszu 9-znaczkowym: cztery znaczki z portretem Jana III Sobieskiego (1629–1696), który przywilejem z dnia 27.04.1683 roku ustanowił Pocztę w Lesznie oraz pięć znaczków z widokiem dawnej siedziby Poczty w Lesznie przy ul. Szerokiej Rów, później ul. Komeniusza, a obecnie ul.B.Chrobrego, według obrazu namalowanego przez Władysława Piosickiego. Znaczek przygotowany wg projektu Andrzeja Giżyńskiego, wydany w nakładzie 101 arkuszy.
 2. Karnety okolicznościowe zawierające 2 kartki okolicznościowe z przewozu pocztą dyliżansową. Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny. Nakład 35 szt.
 3. Karnety zawierające arkusz wydawniczy „MójZNACZEK” w nakładzie 35 szt. Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny.
 4. Pocztowe kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej — dwa rodzaje, wydane w nakładzie po 300 sztuk każda o tematyce: 335 lat Poczty w Lesznie. Pierwsza kartka z portretem Jana III Sobieskiego (1629–1696), który przywilejem z dnia 27.04.1683 roku ustanowił Pocztę w Lesznie oraz druga karta z widokiem dawnej siedziby Poczty w Lesznie przy ul. Szeroki Rów, później ul. Komeniusza, a obecnie ul. Bolesława Chrobrego, według obrazu namalowanego przez Władysława Piosickiego. Projekt kartek przygotował: Andrzej Giżyński. Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków.

Foto: Poczta Dyliżansowa

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, sekretarz Sławomir Tomków, członek Andrzej Kujawski oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez Urząd Pocztowy Leszno 1 w dniu 29 kwietnia 2018 roku przed siedzibą dawnej Poczty przy ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści „335 Lat Poczty w Lesznie” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. Filateliści nie zapomnieli o najmłodszych klientach Poczty wysyłających korespondencję i dla nich rozdawali kupony na lody, ufundowane przez obecną właścicielkę budynku dawnej poczty, Krystynę Kuczkowską. Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego Leszno 1: Katarzyna Henczak, Justyna Sobkowiak oraz Ewa Kożuchowska.


Foto: Poczta Dyliżansowa

Informacje medialne z Poczty Dyliżansowej organizowanej 29 kwietnia 2018 roku i otwarcia wystawy 24.04–19.05.2018 Historia Poczty w Lesznie ukazały się:
Gazeta ABC
Tygodnik „Panorama Leszczyńska”
Radio ELKA
Radio ESKA
Telewizja Leszno
Telewizja Poznań
www.pzfpoznan.pl
www.leszno24.pl
www.elka.pl
www.zgpzf.pl
www.tvleszno.pl
www.kzp.pl
www.wielkopolskie.naszemiasto.pl


Opracowanie: Ewa Kożuchowska
Fot. 1–4 — Anna Szklarska-Meller, wydawca leszno.naszemiasto.pl; fot. 5–14 — archiwum Koła PZF w Lesznie