Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Rok 2023 w Lesznie rokiem doktora Jana Jonstona

Karnet 1

Koło Miejskie PZF w Lesznie z okazji 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona i uchwały Rady Miasta z 29 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia 2023 roku w Lesznie „Rokiem doktora Jana Jonstona” wydało, w partnerstwie z Miastem Leszno i Pocztą Polską, oko­licz­noś­ciowe walory pocztowe:

  • „MójZNACZEK”
  • Kartkę okolicznościową nr 12/2023 bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej, w sprzedaży w urzędzie pocztowym Leszno 1 od dnia 23.05.2023 r. (projekt: Alina Samolewska)
  • Datownik okolicznościowy ze zmienną datą z hasłem „420. rocznica urodzin Jan Janston”, stosowany w dniach 23.05–31.12.2023 r. w urzędzie pocztowym Leszno 1 (projekt: Alina Samolewska)
  • Datownik okolicznościowy z hasłem „420. rocznica urodzin Jan Jonston” stosowany w dniach 3.09–1.10.2023 r. w urzędzie pocztowym w Szamotułach (projekt: Alina Samolewska)
  • Specjalny karnet okolicznościowy zawierający kartkę okolicznościową ze znakiem „MójZNACZEK” i okolicznościowymi datownikami
  • Specjalny karnet okolicznościowy zawierający arkusz ze znakiem „MójZNACZEK” i oko­licz­nościowymi datownikami

Karnet 2 Karnet 2

Ponadto filateliści podjęli starania o zorganizowanie specjalnej „Helikopterowej poczty” w dniu 3.09.2023 r. na trasie Szamotuły-Leszno.

Lech Woźny
Prezes Koła Miejskiego PZF w Lesznie