Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Dwie poczty specjalne na jubileusz 70-lecia
Koła Miejskiego PZF w Lesznie

Koło PZF w Lesznie z okazji jubileuszu 70 lat działalności zamierza zorganizować dwie poczty specjalne:

 1. 3.09.2022 roku Szybowcową Pocztę Specjalną (kartka nr 25)
 2. 8.09.2022 roku Balonową Pocztę Specjalną (kartka nr 24)

Urząd Pocztowy Leszno 1 stosować będzie okolicznościowy datownik ze zmienną datą. Ponadto zostanie wydany przy współpracy z Miastem Leszno „MójZnaczek”.

Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu odbędzie się 10 września 2022 roku (kartka nr 23).Szybowcowa Poczta Specjalna zostanie zorganizowana 3 września 2022 r. z okazji 70 lat działalności Koła PZF w Lesznie. Start szybowca nastąpi z płyty lotniska w Lesznie. Przewóz przesyłek nastąpi szybowcem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poz­naniu i we Wrocławiu.

 1. Do przemieszczenia Szybowcową Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe oraz zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 2. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej nr:23, 24 i 25 „70 lat działalności Koła PZF w Lesznie” można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl. Zapłaty za zamówione kartki/koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 20 1320 2550 0300 0650 0000 7208.
 3. Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 20 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania nakładu w Kole Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz Posikata, tel. 698 839 980:
  • „Mój ZNACZEK”
  • specjalny karnet okolicznościowy zawierający kartkę okolicznościową oraz arkusz „MójZnaczek”
  • Kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej nr 23, 24, 25.


Balonowa Poczta Specjalna zostanie zorganizowana 8 września 2022 r. z okazji 70 lat działalności Koła w Lesznie. Przemieszczenie przesyłek nastąpi balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu na trasie Borek Wielkopolski- Leszno.

 1. Do przemieszczenia Balonową Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe oraz zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 2. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej nr 23, 24, 25 „70 lat działalności Koła PZF w Lesznie” można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl. Zapłaty za zamówione kartki/koperty należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 20 1320 2550 0300 0650 0000 7208.
 3. Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 20 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania nakładu w Kole Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz Posikata, tel. 698 839 980:
  • „Mój ZNACZEK”
  • specjalny karnet okolicznościowy zawierający kartkę okolicznościową oraz arkusz „MójZnaczek”
  • kartki okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej nr 23, 24, 25.

Materiały na 70-lecie Koła PZF w Lesznie
Na wyżej podane wydarzenia będzie stosowany okolicznościowy datownik ze zmienną datą
(projekt Lech Woźny)
Materiały na 70-lecie Koła PZF w Lesznie
Arkusz „MójZnaczek” (projekt Alina Samolewska), nakład 50 ark.