Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

350. rocznica śmierci J. Á. Komeńskiego

Nowe walory filatelistyczne

Z okazji 350. rocznicy śmierci J. Á. Komeńskiego na wniosek Koła PZF w Lesznie Poczta Polska SA wydała zgodę na wprowadzenie do obiegu pocztowego kartki pocztowej beznominałowej oraz stosowanie datownika okolicznościowego. Jan Ámos Komeński (Komenský, Comenius, 1592–1670), czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki, senior generalny braci czeskich. W latach 1648–1670 mieszkał w Lesznie i tu wydał swoje najważniejsze dzieła.

Zarząd Koła PZF w Lesznie zamierza upamiętnić w.w. rocznicę wydając na tę okoliczność:

  • znaczek spersonalizowany „MójZNACZEK” (przy finansowym wsparciu władz Miasta Leszna) w nakładzie 100 arkuszy (900 szt. znaczków) z podobizną J. Á. Komeńskiego,
  • okolicznościową kartkę pocztową beznominałową nr 25, w nakładzie 500 szt.,
  • datownik okolicznościowy,
  • okolicznościowe karnety zawierające w.w. walory filatelistyczne:
    • format A4 – 50 szt. (nr 1–50) zawierający arkusz „MójZNACZEK”, plus znaczek 1 szt.
    • format A5 – 35 szt. (nr 1–35) zawierający 2 kartki nr 25 z datownikiem okolicznościowym ze znakami opłaty pocztowej: „MójZNACZEK” i znaczek z serii „Miasta Polskie LESZNO”.

Autorem projektów znaczków spersonalizowanych, kartki beznominałowej i datow­nika jest mgr inż. arch. Alina Samolewska. Autorem projektu karnetu jest Lech Woźny a opracowała graficznie Agata Borowiec.

Karta pocztowa beznominałowa nr 25 (data wprowadzenia do obrotu 10.11.2020, nakład 500 sztuk) wraz z okolicznościowym datownikiem z datą stosowania 15 listopada 2020 r. z hasłem „Jan Ámos Komenský” dostępna będzie w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno. Kartka pocztowa nr 25 będzie dostępna także w Urzędzie Pocztowym Poznań 2.

Karnety (do wyczerpania nakładu) można zamawiać telefonicznie pod numerem 698 839 980).

W dniu 15 listopada 2020 r. (niedziela) datownik będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, w godz. 11:00–13:00.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią Leszna, nie tylko filatelistów.


Lech Woźny
Prezes Koła PZF w Lesznie

Okolicznościowy karnet A4 Okolicznościowy karnet A5