Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Odsłonięcie pomnika „Błękitnej Armii generała Józefa Hallera”
9 października 2023 roku

Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski — Koło Miejskie PZF w Lesznie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, we współpracy z Pocztą Polską S.A., wydało okolicznościowy datownik (prok. artysta plastyk Wojciech Akuszewski) oraz kartkę pocztową bez znaku opłaty, dwustronną (proj. Sławomir Tomków we współpracy z Lechem Woźnym) na okoliczność posadowienia w Lesznie pomnika Błękitnej Armii generała Józefa Hallera oraz sesji historycznej pt. „Generał Józef Haller i Hallerczycy”. Sesja odbyła się w leszczyńskim ratuszu, wygłoszono 9 referatów i jeden komunikat. Urząd Pocztowy Leszno 1 wspólnie z Kołem PZF w Lesznie zorganizował specjalne stoisko pocztowe z walorami filatelistycznymi i wydawnictwami poczty na tę okazję.Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera

Tekst na odwrocie karty pocztowej — u góry: Pomnik Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera w Lesznie. Odsłonięty w 150. rocznicę urodzin gen. J. Hallera w dniu 9 października 2023 r. na Skwerze Roku 1920 u zbiegu ulic: Starozamkowej, Lipowej i 17 Stycznia.
Wykonawca pomnika: Radosław Tusznio (Tussini – konserwacja dzieł sztuki).

Na dole kartki: Realizacja projektu pn.: „Upamiętnienie gen. Józefa Hallera w Lesznie” — Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego: „Upamiętnienie wybitnych Polaków, którzy swoje życie poświęcili Niepodległej Polsce — działania renowacyjne i ufundowanie nowych upamiętnień na terenie Polski”. Program został dofinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Adam Podsiadło i Rafał Sierchuła Zenon Jóźwiak

Ponadto w związku z wyżej wymienionymi wydarzeniami w okresie od 7 do 10 października 2023 roku w leszczyńskim ratuszu zorganizowano pokaz filatelistyczny obejmujący okres odzyskania niepodległości przez Polskę, pt. „Ojcowie niepodległości, żołnierze niepodległości” oraz „Błękitna Armia gen. J. Hallera” (ze zbiorów majora rez. Krzysztofa Handke i Lecha Woźnego, w opracowaniu Lecha Woźnego).

Uczestnicy sesji historycznej otrzymali min. pamiątkowy folder Poczty Polskiej „Generał Józef Haller (1873-1960)” oraz karty pocztowe i pakiety znaczków poczt świata przygotowane przez leszczyńskich filatelistów.

Pomnik Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera w Lesznie. Odsłonięty w 150. rocznicę urodzin gen. J. Hallera w dniu 9 października 2023 r. na Skwerze Roku 1920 u zbiegu ulic: Starozamkowej, Lipowej i 17 Stycznia.


tekst: Adam Podsiadło

Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Lech Woźny, Piotr Jóźwiak i Krzysztof Handke Bolesław Szudejko, Eugeniusz Śliwinski i Witold Omieczyński
Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Uczestnicy sesji historycznej, m.in. Tadeusz Nawrocki, Tadeusz Posikata i Trojanek Stoisko Urzędu Pocztowego Leszno 1: Ewa Kożuchowska – naczelnik i Katarzyna Henczak
Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Odsłonięcie pomnika „ Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera” w Lesznie Okolicznościowe wystąpienie Jana Dziedziczaka, posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu, pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera Odsłonięcie pomnika Błękitnej Armii Hallera
opr. Lech Woźny, prezes Koła Miejskiego PZF w Lesznie