Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Pracowity grudzień leszczyńskich filatelistów

Członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie koniec roku zaliczają do udanych. Co najmniej dwa wydarzenia zasługują na uwagę. 12 grudnia przekazali uczniom z Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie osiem bogatych kolekcji znaczków pocztowych. Znajdują się one w klaserach i są posegregowane tematycznie. Dotyczą m.in.: historii Polski, papieża Jana Pawła II, kultury i sztuki, świata roślin i zwierząt oraz sportu. Znaczki pochodzą ze zbiorów filatelistów, którzy ze względu na wiek i brak kontynuatorów wśród najbliższych, postanowili przekazać je młodzieży szkolnej do celów dydaktycznych.

Przekazanie zbiorów było połączone ze spotkaniem filatelistów z uczniami klasy 1c. Doświadczeni pasjonaci: Tadeusz Posikata, Tadeusz Nawrocki, Kazimierz Kucharzak i Czesław Jankowski, wraz z prezesem Koła Miejskiego PZF w Lesznie, Lechem Woźnym, przedstawili historię powstania poczty, pisania listów i wprowadzenia znaczków . Pieczę nad zbiorami będzie sprawowało Koło Historyczno-Wojskowe działające w Zespole Szkół, kierowane przez nauczyciela Krzysztofa Handke, który zapewnił, że zbiory będą należycie zabezpieczone i regularnie prezentowane. Okazją będą różne wydarzenia związane z historią Polski, Leszna czy imprezami kulturalnymi i sportowym.


Foto - Filateliści w ZS nr 2 w Lesznie Foto - Filateliści w ZS nr 2 w Lesznie
Foto - Filateliści w ZS nr 2 w Lesznie Foto - Filateliści w ZS nr 2 w Lesznie
Foto - Filateliści w ZS nr 2 w Lesznie Foto - Filateliści w ZS nr 2 w Lesznie
Informacje dodatkowe:


Drugim ważnym wydarzeniem było świąteczne spotkanie, podsumowujące cały bogaty rok 2016. Odbyło się ono w Sali Sesyjnej leszczyńskiego Ratusza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie koła i zaproszeni goście: Adam Mytych – I zastępca prezydenta miasta Leszna, Zenon Jóźwiak – kierownik delegatury UW, Ewa Kożuchowska – naczelnik Urzędu Pocztowego Leszno 1, Katarzyna Henczak – asystent Urzędu Pocztowego Leszno 1 oraz Anna Plewa-Śróda z Biura Filatelistyki Poczty Polskiej z Poznania.

W pierwszej części spotkania chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku długoletniego prezesa Koła — Edmunda Jankowskiego (+15.07.2016).

W mijającym roku z okazji 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego i Józefa Młocka filateliści leszczyńscy wprowadzili do obiegu pocztowego okolicznościowe karty pocztowe, koperty i znaczki spersonalizowane „MójZNACZEK” oraz zorganizowali poczty specjalne: szybowcową (czerwiec) i balonową (wrzesień).

Następnie prezes Lech Woźny mówił o planach na przyszłość. Filateliści leszczyńscy podejmują starania o wydanie przez Pocztę Polską znaczka z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do macierzy, która obchodzona będzie 17 stycznia 2020 roku. Projekt znaczka ma opracować artysta plastyk Wojciech Akuszewski. Filateliści chcą też uczcić 470 rocznicę nadania Lesznu praw miejskich przez króla Zygmunta I Starego, która przypada w 2017 r., 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego i nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Leszna (1928). W planach mają też świętowanie 65-lecia istnienia Koła PZF w Lesznie, które powstało w 1952 r. Z tych okazji wydane zostaną okolicznościowe: znaczki spersonalizowane „MójZNACZEK”, karty pocztowe, koperty oraz stemple podkreślające ww. wydarzenia.

Podczas świątecznego spotkania wręczone zostały medale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Filateliści otrzymali je za współpracę przy organizacji 210. rocznicy przyjazdu Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania. Medale odebrali: Sławomir Tomków, Lech Woźny, Tadeusz Posikata. Na zdjęciu także Józef Młocek, Anna Plewa-Śróda i Janusz Jęsiak, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZF, członek Koła Miejskiego PZF w Lesznie.

Następnie uczestniczący w spotkaniu goście i filateliści składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne, dzielili się opłatkiem, spożywali świąteczne potrawy, śpiewali kolendy. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali prezenty od „gwiazdora”. Były to karnety wydawane przez Pocztę Polską z okazji wprowadzenia do obiegu pocztowego nowych znaczków.


Foto - Spotkanie świąteczne Foto - Spotkanie świąteczne
Foto - Spotkanie świąteczne Foto - Spotkanie świąteczne
Foto - Spotkanie świąteczne Medale odebrali (od prawej): Sławomir Tomków, Lech Woźny, Tadeusz Posikata. Na zdjęciu także Józef Młocek, Anna Plewa-Śróda i Janusz Jęsiak (przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZF, członek Koła Miejskiego PZF w Lesznie).
Foto - Spotkanie świąteczne Foto - Spotkanie świąteczne
Foto - Spotkanie świąteczne Foto - Spotkanie świąteczne
Foto - Spotkanie świąteczne Foto - Spotkanie świąteczne
Informacje dodatkowe:
  • www.telewizjaleszno.pl: Teleobserwator z dnia 20.12.2016 r. „Filateliści w świątecznych nastrojach”
  • Gazeta ABC: z dnia 28.12.2016 r. „Pracowity grudzień filatelistów” (Lidia Matuszewska)
Tekst: Lech Woźny