Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

10. Jubileuszowy Piknik Szybowcowy w Lesznie

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Szybowcowa” z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka — instruktora, pilota szybowcowo-samolotowego I kl.


Poczta szybowcowa - Leszno 2016 Poczta szybowcowa - Leszno 2016

Organizatorami „Poczty Szybowcowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki, Poczta Polska SA Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Urząd Miasta Leszno, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe i Aeroklub Leszczyński.


Poczta szybowcowa - Leszno 2016

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 18 maja 2016 roku.

Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu szybowcem przygotowano 682 przesyłki w tym:

 • przesyłek poleconych: 45 szt. z czego:
  • przesyłki krajowe priorytetowe 3 szt.
  • przesyłki krajowe ekonomiczne 42 szt.
 • przesyłek zwykłych: 637szt. z czego:
  • przesyłek krajowych 597 szt.:
   • w tym: priorytetowych 136 szt.
   • ekonomicznych 461 szt.
  • przesyłek zagranicznych było 40 szt. (m.in.: Szwajcaria, Węgry, Ukraina, Stany Zjednoczone,Rosja, Turcja, Niemcy, Chiny, Tajwan):
   • w tym: priorytetowych 26 szt.
   • ekonomicznych 14 szt.

Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „X JUBILEUSZOWY PIKNIK SZYBOWCOWY 18.06.2016 LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu pilotowi Józefowi Młockowi.


Poczta szybowcowa - Leszno 2016 Poczta szybowcowa - Leszno 2016

Start motoszybowca z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o nazwie OGAR SP 0024 nastąpił o godzinie 13.45 z załogą w składzie: pilot Józef Młocek i pilot Waldemar Ratajczak.


Poczta szybowcowa - Leszno 2016

Odprawa poczty specjalnej odbyła się 18.06.2016 roku w dniu rozpoczęcia 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego.

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie z jego prezesem Lechem Woźnym, pracownicy Poczty Polskiej SA z: UP Leszno 1, Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie oraz liczni uczestnicy pikniku szybowcowego.


Poczta szybowcowa - Leszno 2016

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu motoszybowca o godz. 14:47 na lotnisku im. Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy został przekazany przez upoważnionego pilota Waldemar Ratajczak do najbliższej miejsca lądowania motoszybowca placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 60-700 Poznań 2.


Poczta szybowcowa - Leszno 2016

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Poznań 2 18.06.2016 i inicjałami AAJ między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „POCZTA SZYBOWCOWA” przewieziono motoszybowcem SP-0024 OGAR, pilot: Józef Młocek, c.o. pilot Waldemar Ratajczak.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską SA:
 1. Mój Znaczek — znak opłaty pocztowej 90.Urodziny Józefa Młocka z fotografią jubilata, wydane w arkuszach po 9 szt., w nakładzie 909 sztuk. Znaczek przygotowany wg projektu Lecha Woźnego.
 2. Karnety okolicznościowe dwa wzory. Jeden w liczbie 10 sztuk zawierający arkusz wydawniczy Poczty Polskiej „Mój Znaczek — znak opłaty pocztowej”. Drugi karnet w ilości 50 sztuk zawierający Mój Znaczek niestemplowany, kartkę i kopertę z obiegu poczty szybowcowej. Autorem projektu karnetów jest Lech Woźny.
 3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 250 szt. Projekt koperty przygotowali: Jerzy i Monika Reich.
 4. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 500 sztuk. Projekt kartki przygotowali: Jerzy i Monika Reich.

Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków.

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Giżyński i Sławomir Tomków oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez Urząd Pocztowy Leszno 1 w dniu 18 czerwca 2016 roku na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści „10. JUBILEUSZOWY PIKNIK SZYBOWCOWY 18.06.2016 LESZNO 1” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną.

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej SA Urzędu Pocztowego Leszno 1: Katarzyna Henczak, Justyna Sobkowiak oraz Ewa Kożuchowska.

Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej organizowanej 18 czerwca 2016 roku w Lesznie:

 • www.tvleszno.pl/Telewizja Leszno/
 • Dziennik ABC
 • Radio ELKA
 • Radio ESKA
 • www.leszno24.pl
 • www.elka.pl
 • www.zg.pzf
 • www.kzp.pl
opracowanie: Ewa Kożuchowska