Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

„Poczta Balonowa” w Lesznie 29 kwietnia 2017 r.

W dniu 29 kwietnia 2017 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa” z okazji 470. rocznicy nadania Lesznu praw miejskich. Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Leszczyński Klub Balonowy, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska SA Region Sieci w Poznaniu i Urząd Pocztowy nr 1 w Lesznie.

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Filatelistyki w dniu 22 marca 2017 roku. Do przewozu „Pocztą Balonowej” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 564 przesyłki.

 • Przesyłek poleconych było 40 szt., w tym:
  • przesyłek krajowych priorytetowych: 3 szt.
  • przesyłek krajowych ekonomicznych 37 szt.
 • Przesyłek nierejestrowanych było 524 szt., w tym:
  • przesyłek krajowych 524 szt., z czego:
   • priorytetowych 21 szt.
   • ekonomicznych 462 szt.
  • przesyłek zagranicznych 41 szt., z czego:
   • priorytetowych 24 szt.
   • ekonomicznych 17 szt.

Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH, 29.04.2017 LESZNO 1” (autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków). Listy polecone zostały dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”.

Po opracowaniu wszystkich przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionej osobie — członkowi załogi balonu Tadeuszowi Nawrockiemu.

Start balonu z terenu Stadionu Żużlowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie o nazwie „LESZNO SP-BVS” nastąpił o godzinie 18:24 z załogą w składzie: pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Tadeusz Nawrocki.

Podczas odprawy poczty obecni byli: Prezydent miasta Leszna Łukasz Borowiak Przedstawiciele Koła PZF w Lesznie z jego prezesem Lechem Woźnym, pracownicy Poczty Polskiej SA z Urzędu Pocztowego Leszno 1 i Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu balonu o godz. 19:05 w okolicach Kąkolewa został przekazany przez upoważnionego członka załogi Tadeusza Nawrockiego do najbliższej miejsca lądowania balonu czynnej placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 63-800 Gostyń Poznański.

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Gostyń Poznański 1, 29.04.2017 i z inicjałami CR między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „POCZTA BALONOWA, Przewieziono balonem LESZNO SP-BPE pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Tadeusz Nawrocki”.

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez PZF Koło Miejskie w Lesznie i Pocztę Polską SA:

 1. MójZNACZEK — znak opłaty pocztowej w arkuszu 9 znaczkowym z wizerunkiem Ratusza oraz wieży Kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja, który w 2013 roku otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.
  Znaczki wydane w 101 arkuszach wg projektu Lecha Woźnego.
 2. Karnety specjalne:
  • format 3×C5 ze znaczkiem, kartką pocztową beznominałową oraz kopertą beznominałową — 470. ROCZNICA NADANIA LESZNU PRAW MIEJSKICH, nakład 30 szt.
  • format 2×A4 z arkuszem wydawniczym „Spersonalizowany znak opłaty pocztowej”, nakład 30 szt.
  Projekty karnetów wykonał Lech Woźny, druk i opracowanie graficznie ZUHP LIBRA, Agata Borowiec.
 3. Okolicznościowa kartka pocztowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej wydana w nakładzie 500 sztuk. Projekt kartki przygotowali Ryszard Sobkowiak i Lech Woźny, opracowanie graficzne Sławomir Tomków.
 4. Okolicznościowe koperty bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej wydane w nakładzie 250 szt. Projekt koperty przygotowali Ryszard Sobkowiak i Lech Woźny, opracowanie graficzne Sławomir Tomków.

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski i Sławomir Tomków oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej organizowanej 29 kwietnia 2017 roku w Lesznie:

 • Dziennik ABC
 • Radio ELKA
 • Radio ESKA Leszno
 • Telewizja Leszno
 • Telewizja Nowa
 • www.pzfpoznan.pl
 • www.elka.pl
 • www.zgpzf.pl
 • www.tvleszno.pl
 • www.kzp.pl
opracowanie: Ewa Kożuchowska

Poczta balonowa - Leszno 2017 Od lewej: Tadeusz Nawrocki — członek załogi balonu, Łukasz Borowiak — prezydent miasta Leszna, Lech Woźny — prezes Koła PZF w Lesznie, Ewa Kożuchowska — naczelnik Urzędu Pocztowego Leszno 1, członkowie Koła PZF: Kazimierz Kucharzak, Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski i Andrzej Sośniak z żoną Krystyną.

Poczta balonowa - Leszno 2017 Od lewej: Lech Woźny i Bogdan Prawicki — pilot balonu.