Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Był toast za zdrowie w tych trudnych czasach

16 grudnia 2021 roku w leszczyńskim ratuszu spotkali się członkowie i przyjaciele Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, które — jeśli ktoś jeszcze nie wie — w przyszłym roku świętować będzie 70. rocznicę utworzenia.

Ten rok, jak wiele innych zapisany został dużymi literami w historii naszego związku, a to dlatego, że udało nam się zorganizować kolejną pocztę balonową. Odbyła się z okazji Mistrzostw Świata Juniorów w Lesznie. Mieliśmy szansę pokazania dorobku pięcioletniej kadencji związku – mówił Lech Woźny, prezes Koła PZF.

W spotkaniu wziął udział Tomasz Malepszy, przewodniczący Rady Miejskiej Leszna, na którego ręce złożono podziękowania za dobrze układającą się współpracę między samorządem a filatelistkami, którzy co trzeba podkreślić, poprzez wprowadzanie do obiegu pocztowego znaczków, kart i datowników promują Leszno.

Nasze spotkanie jest zwieńczeniem roku, ale też witaniem nowego. Wznoszę toast za nasze zdrowie w tych trudnych czasach i żebyśmy mieli przyjemność z jeszcze silniejszym akcentem spotkać się we wrześniu na 70. rocznicy istnienia naszego związku. Koło zakładało 13 członków, teraz jest nas 16. Po drodze było nas 320 – podsumował L. Woźny.

Cieszę się, że mogę być dzisiaj w gronie wyjątkowych pasjonatów – mówił T. Malepszy. – Niech Święta Bożego Narodzenia dają moc. Niech rok 2022 i jubileusz będą uświetnieniem tego co leszczyńscy filateliści zrobili dla Leszna.

W imieniu Okręgu Wielkopolskiego PZF mówił Mieczysław Rożek, który przywiózł do Leszna prezent i przekazał go na ręce prezesa L. Woźnego. Był to karnet wydany przez Pocztę Polską dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Czesława Słani. Prezent ten zostanie przekazany miejskiemu konserwatorowi Maciejowi Urbanowi, który zbiera pieniądze na terapię ratującą mu zdrowie.

Tekst i serwis foto: Justyna Rutecka
(www.leszno24.pl)

Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie
Opłatek 2021 w Lesznie Opłatek 2021 w Lesznie