Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności z 2019 roku

Filatelista Kaliski - okładka W numerze 3-4/2019 (lipiec-grudzień) „Filatelisty Kaliskiego” znalazł się artykuł Ludwika K. Malendowicza „Kościół i klasztor Świętego Franciszka w Quito na znakach pocztowych Ekwadoru”.
Ukazał się 28 numer (2019 r.) Informatora Koła PZF przy Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży.
Czytaj Informator >>
Życzenia świąteczne

Ukazał się i jest do nabycia katalog podlepek okolicznościowych do nalepek polecenia z kodem kreskowym, wydanych przez Pocztę Polską w latach 2006–2012.
Czytaj więcej >>
Znane są już terminy filatelistycznych spotkań wymiennych w 2020 roku, organizowanych tradycyjnie przez Koło Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego w Osiedlowym Domie Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu.
Czytaj więcej >>
We wtorek 10 grudnia 2019 roku, na kolejnym spotkaniu szkoleniowo-dyskusyjnym, znany ekspert Janusz Berbeka przedstawi prezentację na temat „Godło Państwa — wydanie obiegowe z 1 grudnia 1928 roku”.
Spotkanie będzie miało miejsce jak zwykle o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Przegląd Filatelistyczny - okładka Na początku grudnia ukazał się październikowy numer „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”. W numerze tym znalazł się 29. odcinek cyklu „Okiem te­matyka” autorstwa Ryszarda Prange, zatytułowany „Spór o narodowość” (s. 395–398) oraz dwa artykuły Marka Zbierskiego: „Inny model katalogowania formularzy” (s. 415–418) i „Wspomnienia i aktualne refleksje” (s. 429–432).
Filatelista - okładka W ostatnim tegorocznym, czyli grudniowym numerze „Filatelisty”, opublikowano artykuł Ludwika K. Malendowicza pt. „Intencjonalny podwójny druk znaczka Szwecji z 1876 roku” (s. 706–707).
Frankatura Łódź Aby tradycji bożo­naro­dze­nio­wej stało się zadość, rów­nież i w tym roku Ogólno­pol­ski Klub Zbie­ra­czy Fran­ka­tur Mecha­nicz­nych „Fran­kotyp” im. Tade­usza Ham­pla stosował będzie okolicznościową nakładkę na maszynę frankującą. Każdy może swoją korespondencję z życzeniami świątecznymi udekorować przygotowaną na tę okoliczność frankaturą mechaniczną z gałązką choinki z bombkami, w których znajduje się Święty Mikołaj, tramwaj i płonąca świeca z pastorałem Jana Pawła II na nakładce okolicznościowej.
Zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne — we wtorek 26 listopada 2019 roku Ryszard Prange przedstawi prezentację na temat „Mała specjalizacja w czołowych światowych eksponatach tematycznych”, a także zaprezentuje „Relację z Mistrzostw Europy w Filatelistyce Tematycznej w Weronie”.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Filateliści z Koła Miejskiego PZF w Lesznie ogłosili wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży na projekt kartki beznominałowej tematycznie związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Leszno, przypadającą 17 stycznia 2020 roku.
Czytaj więcej >>
Frankatura mechaniczna Ogólnopolski Klub Zbieraczy Fran­katur Me­cha­nicz­nych „Franko­typ” im. Tade­usza Hampla z okazji 225. Rocznicy In­surekcji Kościusz­kow­skiej będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Przewidziane są koperty okolicznościowe wydane za zezwoleniem ZO PZF w Łodzi z ilustracją przedstawiającą kosynierów Kościuszkowskich.
Czytaj więcej >>
Filatelista - okładka Punktualnie z początkiem miesiąca ukazał się listopadowy numer „Filatelisty”, a w nim artykuł Ludwika K. Malendowicza pt. „Słynny czworoblok »Inverted Jenny« (USA) sprzedany. Przedziwna aukcja z rodzinną waśnią w tle” (s. 654–655).
Zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne — we wtorek 5 listopada 2019 roku Marcin Wysocki przedstawi swój pogląd na temat: „Plamkomania w filatelistyce. Czy mamy to wyśmiewać?”.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Przegląd Filatelistyczny - okładka Tuż przed końcem października ukazał się wrześniowy numer „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”. W numerze tym znalazł się 28. odcinek autorskiego cyklu Ryszarda Prange „Okiem te­matyka” zatytułowany „Postęp ilustrowany na znaczkach” (s. 352–354).
Zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne — we wtorek 22 października 2019 roku Witold Mikołajczyk przedstawi najlepszy w tej chwili w Polsce eksponat w klasie filatelistyki otwartej „Gmina Bojanowo — moja mała Ojczyzna”.
Spotkanie odbędzie się tradycyjnie o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
17 października 2019 r. biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF przy ul. Dmowskiego będzie nieczynne.
Zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne — we wtorek 8 października 2019 roku Ryszard Prange przedstawi nagradzany złotymi medalami eksponat tematyczny o imperium hiszpańskim w XVI wieku „Kraj, w którym słońce nigdy nie zachodzi”, którego autorem jest hiszpański wystawca Francisco Piniella.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Dzieje filatelistyki poznańskiej doczekały się monograficznego opisu w postaci dzieła Igora Meggera pt. „Ruch filatelistyczny w Poznaniu w latach 1918–1989”. To praca magisterska obroniona w tym roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Jankowiak z Zakładu Najnowszej Historii Polski. Na 172 stronach tekstu, tabel i ilustracji czytelnik znajdzie informacje o różnych rodzajach aktywności poznańskich filatelistów, o formach ich zrzeszania się, o organizacji krajowych i międzynarodowych wystaw filatelistycznych, o działalności wydawniczej oraz handlu filatelistycznym.
Praca dostępna jest dla czytelników w Bibliotece Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.
Przegląd Filatelistyczny - okładka W sierpniowym numerze „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”, przeczytać można 27. część cyklu Ryszarda Prange „Okiem te­matyka” zatytułowaną „Fascynacja filatelistyką tematyczną” (s. 319–321) oraz artykuł Marka Zbierskiego „Śladami formularzy nr 24 i 52” (s. 335–336).
Filateliści z Koła Miejskiego PZF w Lesznie ogłosili konkurs dla dzieci i młodzieży na projekt kartki beznominałowej tematycznie związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Leszno, przypadającą 17 stycznia 2020 roku.
Czytaj więcej >>
Od 9 do 15 września 2019 roku członkowie gostyńskiego Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego wraz z grupą sympatyków Koła zorganizowali wycieczkę po Dolnym Śląsku i północnych Czechach. W imprezie uczestniczyli również filateliści z Głogowa i Częstochowy.
Czytaj więcej >>
Ustalono terminy jesiennych dyżurów w biurze Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Będą one miały miejsce 3 i 17 października, 7 listopada oraz 5 i 19 grudnia 2019 roku.
We wrześniu 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie koło Śremu odbył się pokaz dwóch eksponatów Henryka Rykerta: „Apollo 11 — reportaż z historycznej podróży” oraz „Magiczny świat Walta Disneya”.
3 września 2019 roku Zarząd Główny PZF zwołał Nadzwyczajny Walny Zjazd PZF. Odbędzie się on 5 i 6 października 2019 roku w Warszawie, w Holiday Park Hotel.
Od października wznowione zostają spotkania szkoleniowo-dyskusyjne, jakie od wielu lat organizowane są w Okręgu Wielkopolskim PZF. Będą się one odbywać tradycyjnie we wtorki, w budynku dawnej Dyrekcji Okręgu Poczty, ul. Kościuszki 77, sala 100 (I piętro), o godz. 16:30. Terminy spotkań: 8 i 22 października, 5 i 26 listopada, 10 grudnia 2019 roku.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o przygotowywanie prelekcji we wszystkich możliwych aspektach filatelistyki i zgłoszenie ich tytułów na poszczególne terminy. Zapraszamy do aktywności i obecności także Kolegów spoza Poznania.
Biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF będzie czynne 5 i 19 września 2019 (czwartki), w godzinach od 14 do 17.
Filatelista - okładka W sierpniowym numerze „Filatelisty” nie ma tym razem żadnej pracy kolegów z naszego Okręgu, ale warto polecić interesujący (zapewne nie tylko dla poznaniaków) artykuł Przemysława Przybka „Prywatna poczta Hansa w Poznaniu na przełomie XIX i XX w” (s. 440–445).
Przegląd Filatelistyczny - okładka W lipcowym numerze „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”, znalazła się 26. część cyklu Ryszarda Prange „Okiem tematyka” pt. „Ciekawostki, czyli w jaki sposób uatrakcyjnić eksponat” (s. 273–274) oraz artykuł Bogdana Michalaka „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 — część II” (s. 296–305).
W lipcu 2019 w Bibliotece Publicznej w Śremie odbył się pokaz dwóch eksponatów Henryka Rykerta: „Apollo 11 — reportaż z historycznej podróży” oraz „Magiczny świat Walta Disneya”.
Przegląd Filatelistyczny - okładka Jest już czerwcowy numer „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”, a w nim 25. część cyklu Ryszarda Prange „Okiem tematyka” pt. „Znaczki, których być nie powinno” (s. 227–229) oraz artykuł Marka Zbierskiego „Wspomnienia z nieodległej przeszłości” (s. 261–263).
Swoimi osiągnięciami w latach 2011–2016 pochwaliło się Koło PZF przy Spinko sp. z o.o. w Lesznie.
Czytaj więcej >>
Filatelista - okładka W najnowszym lipcowym numerze „Filatelisty” znalazł się artykuł Romana Wikieła „Z kart historii poczty: UP Krajenka” (s. 402–406).
Szanowni Koledzy, Aitzol Rodríguez-Mendizabal, filatelista z Hiszpanii, poszukuje polskich znaków pocztowych (znaczki, całostki, datowniki i in.) związanych z lotnictwem (samoloty, helikoptery, balony, linie lotnicze, piloci, lotnictwo, lotniska, pierwsze loty itp.), także tych wydanych w ostatnich latach. Dla zainteresowanych podajemy jego adres mailowy: aitzolromen@yahoo.es.
W finale 57. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w Lublinie wzięło dwóch członków Kół Młodzieżowych z naszego Okręgu: Zuzanna Śróda i Szymon Krawiec.
Czytaj więcej >>
Szymon Krawiec z Młodzieżowego Koła Filatelistów w Borku Wlkp. otrzymał medal pozłacany na Światowej Wystawie Filatelistycznej „China 2019”.
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka Ukazał się majowy numer „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”, a w nim 24. część cyklu Ryszarda Prange „Okiem tematyka” pt. „Różnorodność walorów” (s. 189–195) oraz artykuł Marka Zbierskiego „Wspomnienia z nieodległej przeszłości” (s. 261–263) .
Przypominamy, że ostatnie przed wakacjami dyżury w biurze Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF będą miały miejsce 13 czerwca i 4 lipca w godzinach od 14:00 do 17:00. Terminy dyżurów od września 2019 zostaną podane w sierpniu.
Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne — we wtorek 11 czerwca 2019 roku Marcin Wysocki przedstawi prelekcję na temat technik druku znaczków „Techniki artystyczne druku wykorzystywane do produkcji znaczków pocztowych”.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Filatelista - okładka W czerwcowym numerze „Filatelisty” znalazł się artykuł Ludwika K. Malendowicza „Prestiżowe wyróżnienia Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych (FEPA) dla polskich filatelistów” (s. 350–351).
25 maja 2019 roku Ryszard Prange po raz drugi został laureatem Medalu PZF „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”. Kapituła Medalu postanowiła nadać mu to wyróżnienie za istotny wkład do rozwoju polskiego piśmiennictwa filatelistycznego w 2018 roku, jakim był „cykl prac o podręcznikowym charakterze popularyzujących filatelistykę tematyczną”.
Wszystkich wielkopolskich filatelistów zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2018, które odbędzie się 5 czerwca 2019 roku o godz. 15:00 w Sali Posiedzeń PTPN w Poznaniu, przy ul. Mielżyńskiego 27/29 (wejście od dziedzińca). Wśród 10 nominowanych jest W. Mikołajczyk, filatelista z Bojanowa (obecnie z Katowic), członek Klubu TEMATICA. Jego książka otrzymała na XXII OWF Poznań 2018 złoty medal. W salach PTPN będzie można zobaczyć również najlepszy eksponat w klasie filatelistyki otwartej na wystawie w Oławie pt. „Gmina Bojanowo — moja mała Ojczyzna”.
Zaproszenie >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka Późno bo późno, ale jest — z końcem maja ukazał się kwietniowy numer „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”, a w nim 23. część cyklu Ryszarda Prange „Okiem tematyka” zatytułowana „Filatelistyka otwarta — klasa Open” (s. 140–143).
Zapraszamy na kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne — we wtorek 28 maja 2019 roku Ryszard Prange przedstawi pożądany wytycznymi FIP sposób opowiadania historii w eksponacie tematycznym na przykładzie jednoekranowego eksponatu Ryszarda Cieślaka z Warszawy: „Informacja — wyzwaniem dla służb specjalnych”.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
TEMATICA - okładka Ukazał się pierwszy w 2019 roku numer Biuletynu Klubu „TEMATICA”. Jak zwykle w wielu merytorycznych artykułach filateliści-tematycy znajdą w nim interesujące informacje, które pomogą w realizacji ich zainteresowań i eksponatów. Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z artykułami o roli Internetu w filatelistyce.
Czytaj więcej >>
We wtorek, 14 maja 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Marek Zbierski przedstawi prezentację na temat „Nakładanie walorów w eksponacie tematycznym”.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
W najbliższy czwartek, 9 maja 2019 roku, biuro Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF będzie nieczynne. W zamian za to biuro będzie otwarte tydzień później, 16 maja, w godzinach od 14:00 do 17:00. Za zmiany przepraszamy.
Zaproszenie
 
W poświąteczny wtorek, 23 kwietnia 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Janusz Berbeka przedstawi prezentację zatytułowaną „Znaczki okupacji niemieckiej z maja 1915 r. z nadrukiem Russisch Polen, ich próby i fałszerstwa”.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku gościło 6 kwietnia 2019 roku młodych filatelistów Okręgu Wielkopolskiego PZF na zmaganiach 57. OMKF pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka Ryszard Prange nie zwalnia tempa — w marcowym numerze „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego” ukazała się 22. część cyklu „Okiem tematyka” zatytułowana „Znaczki na mapach” (s. 96–100).
We wtorek, 9 kwietnia 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Jacek Wierzbicki zaprezentuje swój nowy eksponat tematyczny, w którym sięgnie do odległej przeszłości: „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”. Odbędzie się też atestacja tego eksponatu.
Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Filatelista - okładka W kwietniowym numerze „Filatelisty” znalazł się artykuł Marka Zbierskiego „Filokartyści w gościnie u filatelistów” (s. 226–229).
We wtorek, 26 marca 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne, jakie od lat organizowane są w Okręgu Wielkopolskim PZF. Tym razem Roman Wikieł przedstawi historię poczty na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1919–1938, tj. okresie funkcjonowania Marchii Granicznej (Grenzmark). Ponadto odbędzie się przedstawienie i atestacja eksponatu jednoekranowego Henryka Rykerta „Magiczny świat Walta Disneya”.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
9 marca 2019 roku w Domu Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu odbyło się doroczne spotkanie Zarządu Okręgu z prze­wod­niczącymi kół PZF Okręgu Wielkopolskiego.
Czytaj więcej >>
We wtorek, 12 marca 2019 roku, odbędzie się spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Ludwik K. Malendowicz opowie o znakach pocztowych, które zostały wykonane w celu szkolenia pocztowców, a następnie Maciej Kandulski i Ryszard Prange przedstawią jednoekranowy eksponat Michaela Rhodesa pod intrygującym tytułem „Jestem niczym”.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Filatelista - okładka Mamy już marcowy numer „Filatelisty”, a w nim cztery artykuły kolegów z Okręgu Wiel­ko­pol­skiego. Ludwik K. Ma­len­dowicz pyta „Czyżby rekord świata” (s. 128–129), Roman Wikieł kontynuuje cykl „Z kart historii poczty: UP Okonek” (s. 149–153), Andrzej Dudek wspomina „Opłatek u gos­tyń­skich filatelistów” (s. 159), a Marek Zbierski ogłasza: „Wreszcie jest... Klasa Filatelistyki Otwartej” (s. 169–170).
Przegląd Filatelistyczny - okładka W lutowym numerze „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego” ukazała się 21. część cyklu „Okiem tematyka” Ryszarda Prange pt. „Telegram w służbie tematyki” (s. 70–73) oraz dwa artykuły Marka Zbierskiego „Tematyka na rok bieżący” (s. 84–86) i „Motywy religijne na znaczkach” (s. 86–87).
Nagroda dla M. Kandulskiego Nagroda dla M. Zbierskiego
Są jeszcze na świecie ludzie, którzy doceniają pracę i wysiłek innych! Koło PZF nr 2 w Jeleniej Górze przekazało podziękowanie dla Okręgu Wielkopolskiego za pracę na rzecz kolejnych sympozjów i za organizację XXII OWF „Poznań 2018”. Do naszego Okręgu trafiły dwie piękne imienne statuetki dla prezesa Okręgu Macieja Kandulskiego i wiceprezesa Marka Zbierskiego. Bardzo dziękujemy za nietuzinkowy pomysł!
Prezes Maciej Kandulski zaprasza na tradycyjne spotkanie Zarządu Okręgu z prze­wod­niczącymi kół PZF Okręgu Wielkopolskiego. Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 marca o godz. 10:00, w Domu Kultury „Na Skarpie” na os. Piastowskim 104 w Poznaniu.
We wtorek, 26 lutego 2019 roku, odbędzie się spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Znany filatelista, prezes Klubu Zainteresowań „TEMATICA” — Marek Zbierski, przedstawi prezentację zatytułowaną „Chciałbym wystawiać tak, jak mi się podoba i to co chcę… — klasa filatelistyki otwartej”.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Z okazji rocznicy 100-lecia powołania PWPW Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza na wernisaż wystawy czasowej pt. „W 100 lat dookoła PWPW”, który odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 12:00 w budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, przy ul. Krasińskiego 1.
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka Ukazał się styczniowy numer „Przeglądu Fila­telis­tycz­nego”, a w nim 20. część cyklu „Okiem tematyka” Ryszarda Prange pt. „Coraz szybciej przez Atlantyk” (s. 26–28) oraz artykuł Marka Zbierskiego „Prawdziwy stan wystawiennictwa dzieci i młodzie­ży” (s. 43–44).
W dniach od 7 do 28 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Rejtana 1 w Lesznie w godzinach zajęć szkolnych czynna jest wystawa pt. „Stanisław Wyspiański jest wielki, lubiany i ciągle nieznany — na znakach pocztowych”. Wystawę zorganizowali z okazji 150. urodzin Stanisława Wyspiańskiego leszczyńscy filateliści: Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak z Koła PZF Spinko.
We wtorek, 12 lutego 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Ekspert PZF Marcin Wysocki (Okręg Koszaliński) przedstawi prezentację zatytułowaną „Rodzaje mankamentów w druku znaczków pocztowych, a ich wpływ na cenę rynkową”.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
WWF - okładka Kol. Leszek Bednarek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KWF „100. rocznica zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego”, która odbędzie się w Koszalinie w dniach od 10 do 13 kwietnia 2019 roku, przesłał zaproszenie do udziału w wystawie dla wszystkich wielkopolskich filatelistów.
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Fran­ko­typ” im. Tadeusza Hampla z okazji 100-lecia utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych będzie stosował nakładkę na maszynę frankującą.
Czytaj więcej >>
Członkowie Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2019 rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 11 stycznia w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum.
Czytaj więcej >>
23 lutego 2019 roku odbędą się IV Targi Kolekcjonerskie Poznań 2019 w poznańskiej hali widowiskowo-sportowej Arena. Znana jest też już data kolejnej, piątej edycji tego wydarzenia — odbędzie się ona 19 października 2019 w Centrum Handlowym M1 w Poznaniu, ul. Szwajcarska 14.
Czytaj więcej >>
Drugie w tym roku spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne odbędzie się w najbliższy wtorek, 22 stycznia 2019 roku. W tym dniu Ryszard Prange przedstawi przykłady kilku walorów filatelistycznych, które można wykorzystać w wielu różnych eksponatach tematycznych.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
WWF - okładka WWF - okładka Jeszcze w 2018 roku ukazały się dwa numery „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Zachęcamy do ich lektury, a zachętą do tego niech będą ich strony tytułowe wraz ze spisem treści.
Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budzasz oraz Wojciech Śmielecki zapraszają na wystawę „Droga do niepodległości”, której wernisaż odbędzie się 22 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w holu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Przegląd Filatelistyczny - okładka Przegląd Filatelistyczny - okładka Dotarły do nas listopadowy i grudniowy numery „Przeglądu Filatelistycznego”. W tym drugim znajdujemy m.in. 19. część cyklu „Okiem tematyka” Ryszarda Prange pt. „Nietypowe reklamy obok znaczków” (s. 517–520) oraz artykuł Bogdana Michalaka „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” (s. 526–535).
We wtorek, 8 stycznia 2019 roku, odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Mieczysław Rożek w prelekcji „Poznaj swój kraj, czyli 407 czechosłowackich całostek z 1937 roku” przedstawi niezwykłą emisję widokowych całostek, wydanych w ogromnej ilości przez pocztę Czechosłowacji w jednym tylko roku.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:30 w budynku byłej Dyrekcji Okręgu Poczty (Poznań, ul. Kościuszki 77, I piętro, sala 100).
Filatelista - okładka Mamy już pierwszy w 2019 roku, a więc styczniowy numer „Filatelisty”, a w nim dwa artykuły kolegów z Okręgu Wiel­ko­pol­skiego. Roman Wikieł przedstawia „Brydż sportowy” (s. 44), a Ryszard Prange „Wystawę Światową Londyn 2020” (s. 48).


Aktualności z roku:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024