Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Opłatek u gostyńskich filatelistów

Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2019 rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 11 stycznia w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum. Gośćmi spotkania byli m.in.: ksiądz prałat Artur Przybył, Marek Banaszak — prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Monika Bielka — właścicielka salonów meblowych „Mirage”, Robert Czub — dyrektor Muzeum w Gostyniu, Marek Komorowski — właściciel drukarni „REAL” w Gostyniu, Krzysztof Doliński — właściciel firmy transportowe „Dol-Trans-Tour” w Gostyniu.

Po powitaniu gości Andrzej Dudek, prezes gostyńskich filatelistów przedstawił program spotkania. Następnie po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu się opłatkiem zaprezentował sprawozdanie z działalności Koła PZF w Gostyniu w roku 2018. Przypomniał, że miejscowi filateliści w ubiegłym roku zorganizowali m.in.: pokaz znaczka z okazji 740-lecia lokacji miasta Gostynia, pokaz „Przyroda na znakach pocztowych” w izbie leśnej Nadleśnictwa Piaski, wystawę filatelistyczną „Polskie drogi do niepodległości”, wystawę w Lesku, wspólnie z tamtejszym kołem PZF oraz wystawę „Gostyńscy filateliści w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim” w sali gostyńskiego Muzeum. Koło było organizatorem wyjazdu w Bieszczady i na XXII Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną w Poznaniu. Włączyliśmy się w obchody 350-lecia Kongregacji św. Neri w Polsce. Braliśmy również udział jako wystawcy na KWF w Olsztynie, Warszawie i Tarnowie.

Jednym z ostatnich punktów spotkania było omówienie planów działalności Koła na rok bieżący. Podczas spotkania goście z uznaniem wyrażali się o dotychczasowej działalności gostyńskiego Koła PZF i zaangażowaniu członków w różne przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta i regionu. Spotkania opłatkowe było również podsumowaniem wystawy zorganizowanej z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Organizatorzy: Koło PZF Gostyń oraz Muzeum w Gostyniu uhonorowali wystawców oraz sponsorów wystawy. Wystawcami byli: Andrzej Dudek, Marek Cebulski, Stefan Wolniewicz (Koło PZF w Gostyniu), Stefan Petriuk (Niemcy), Adam Kęstowicz (Głogów), Jan Urbanek (Poznań), Filatelistyka Poznańska, Roman Wikiel (Trzcianka).

Wystawę wsparli: Zarząd Główny PZF w Warszawie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, Nadleśnictwo Piaski, Jacek Witkowski (Poznań), Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Monika Bielka — salony meblowe „Mirage”, Piotr Giermaziak. Andrzej Dudek serdecznie podziękował za wsparcie działalności Koła w 2018 roku oraz członkom Koła za aktywność życząc wszystkim zdrowia i pomyślności w 2019 roku.


Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019 Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019
Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019 Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019
Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019 Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019
Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019 Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019
Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019 Foto - Opłatek w Gostyniu 2018/2019
Tekst: Andrzej Dudek
Fot.: Robert Czub