Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

100-lecie utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych
— nowa frankatura

Frankatura mechaniczna

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Fran­ko­typ” im. Tadeusza Hampla z okazji 100-lecia utworzenia Ministerstwa Kolei Żelaznych będzie stosował nakładkę na maszynę frankującą. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej kopercie listem zwykłym w cenie 3,20 zł/szt. lub listem poleconym w cenie 6,30 zł/szt. Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 5,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 6 lutego 2019 r. Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych „Frankotyp”
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty. Ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 6 lutego 2019 r. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane, ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.