Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu
19 czerwca 2021 roku

19 czerwca 2021 roku w Klubie Osiedlowym „Krąg” przy ulicy Dmowskiego 37 w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu. Gośćmi honorowymi Walnego Zebrania byli prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos oraz Prezes Honorowy PZF Ludwik K. Malendowicz.

Po ogłoszeniu przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania nastąpiła uroczystość wręczenia wyróżnień Związkowych — złotych, srebrnych i brązowych odznak „Zasłużony dla polskiej filatelistyki”.

Następnie w imieniu ustępującego Zarządu Okręgu sprawozdanie z działalności w okresie od 14 maja 2016 roku do 27 kwietnia 2021 roku przedstawił prezes Maciej Kandulski, a za czas po jego rezygnacji, tj. od 27 kwietnia do 19 czerwca 2021 roku, uczynił to sekretarz Zarządu Okręgu Ryszard Prange. Następnie Henryk Krysztofiak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał jej sprawozdanie, w którym Komisja wnioskowała o udzielenie Zarządowi Okręgu absolutorium i takie absolutorium Zarząd od delegatów w głosowaniu jawnym otrzymał.

Delegaci wybrali nowe władze Okręgu. Prezesem Zarządu Okręgu został Ryszard Prange, wiceprezesem Jacek Wierzbicki, sekretarzem Mieczysław Rożek, skarbnikiem Józef Kopeć, a Andrzej Świdurski i Lech Woźny zostali członkami Zarządu.

Wybrano także Komisję Rewizyjną. Jej przewodniczącym został Henryk Krysztofiak, a członkami Włodzimierz Bobrowski i Marcin Matuszczak.

Delegatami na XXII Zjazd PZF wybrani zostali Józef Kopeć i Ryszard Prange, a zastępcami delegatów Maciej Kandulski i Mieczysław Rożek.

Jednym z punktów obrad było też przyznanie tytułu „Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. Otrzymali go następujący Koledzy:

 • Stanisław Jesse
 • Maciej Kandulski
 • Ryszard Niewiedział
 • Tadeusz Posikata
 • Ryszard Prange
 • Tadeusz Stańczyk
 • Andrzej Świdurski
 • Sławomir Tomków
 • Jacek Witkowski
 • Lech Woźny
 • Marek Zbierski

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021
Delegaci na sali obrad Za stołem prezydialnym: Ryszard Prange, prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos i Prezes Honorowy PZF Ludwik K. Malendowicz
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021
Delegaci na sali obrad Mieczysław Rożek otrzymuje złotą odznakę „Zasłużony dla polskiej filatelistyki”
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021
Prezes Henryk Monkos wręcza Ryszardowi Prange złotą odznakę „Zasłużony dla polskiej filatelistyki” Prezes Ludwik K. Malendowicz wręcza Henrykowi Krysztofiakowi srebrną odznakę „Zasłużony dla polskiej filatelistyki”
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021
Tadeusz Posikata otrzymuje brązową odznakę „Zasłużony dla polskiej filatelistyki” Tadeusz Posikata, Henryk Monkos
i Ludwik K. Malendowicz
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wirtualnej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2021” Maciej Kandulski wręcza Mieczysławowi Rożkowi podziękowania za przewodniczenie pracy jury Prezes Zarządu Głównego PZF Henryk Monkos składa gratulacje Ryszardowi Prange po wyborze na Prezesa Okręgu Wielkopolskiego