Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Z prac Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZF

Spotkanie z przewodniczącymi kół Okręgu Wielkopolskiego PZF
17 czerwca 2023 roku

W Klubie Osiedlowym KRĄG przy ul. Dmowskiego 37 w Poznaniu odbyło się coroczne spotkanie przewodniczących kół PZF Okręgu Wielkopolskiego z Zarządem Okręgu. Krótkie sprawozdanie merytoryczne i sprawy organizacyjne przed­sta­wił prezes Ryszard Prange, a kwestie finansowe i stan budżetu Okręgu omówił skarbnik Jó­zef Kopeć. Głos zabrali także zapro­sze­ni goś­cie, m.in. Ludwik K. Malendowicz, Członek Honorowy PZF, i An­na Plewa-Śróda, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Regionie Sieci w Poznaniu.

Najbardziej oży­wio­na część dyskusji dotyczyła krypto­znacz­ków Poczty Polskiej i niemożności uiszczania opłaty za listy polecone znaczkami pocztowymi. Na zakończenie Jacek Wierzbicki omówił pokrótce swój eksponat tematyczny „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki”.


Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Ryszard Prange, prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF,
wita gości i omawia sprawy organizacyjne
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Widoki sali obrad
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
  Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF,
Ryszard Prange
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
  Skarbnik Okręgu Wielkopolskiego PZF,
Józef Kopeć
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
  Ludwik K. Malendowicz,
Członek Honorowy PZF
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Anna Plewa-Śróda,
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Regionie Sieci w Poznaniu
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Rozmowy w czasie przerwy w obradach
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Zebranie prezesów kół OW PZF Zebranie prezesów kół OW PZF
Jacek Wierzbicki podczas prezentacji swojego eksponatu

Fot. Maciej Kandulski, Mieczysław Rożek i Jacek Wierzbicki